Git --distributed-even-if-your-workflow-isnt
Chapters ▾

Chapter 5

Distribuovaný charakter systému Git

Nyní máte vytvořen vzdálený repozitář Git jako místo, kde mohou všichni vývojáři sdílet zdrojový kód, a znáte základní příkazy systému Git pro práci v lokálním prostředí. Je čas podívat se na využití některých distribuovaných postupů, které vám Git nabízí.

V této kapitole se dozvíte, jak pracovat se systémem Git v distribuovaném prostředí jako přispěvatel a zprostředkovatel integrace. Naučíte se tedy, jak úspěšně přispívat svým kódem do projektů a jak to učinit co nejjednodušeji pro vás i správce projektu. Dále se dozvíte, jak efektivně spravovat projekt, do nějž přispívá velký počet vývojářů.