Git --local-branching-on-the-cheap
Chapters ▾

8.1 Git a ostatní systémy - Git a Subversion

Git a Subversion

V současné době používá většina projektů vývoje open source softwaru a velká část korporátních projektů ke správě zdrojového kódu systém Subversion. Subversion je nejpopulárnějším systémem VCS s otevřeným zdrojovým kódem a využívá se už téměř deset let. V mnoha ohledech je velmi podobný systému CVS, který platil ve světě správy verzí před příchodem systému Subversion za nepřekonatelný.

Jednou ze skvělých funkcí systému Git je obousměrný most k systému Subversion: git svn. Tento nástroj umožňuje používat Git jako platného klienta serveru Subversion. Můžete tak využívat všech lokálních funkcí systému Git, ale revize odesílat na server Subversion, jako byste tento systém používali i lokálně. To znamená, že můžete vytvářet nové lokální větve a slučovat je, používat oblast připravených změn, přeskládávat, částečně přejímat atd., zatímco vaši spolupracovníci budou dále pracovat svými zašlými a prastarými způsoby. Jistě nebude od věci, jestliže se pokusíte propašovat Git do prostředí vaší společnosti a lobbováním za změnu infrastruktury směrem k plné podpoře systému Git pomůžete svým kolegům-vývojářům k vyšší efektivitě práce. Most k systému Subversion je branou do světa DVCS.

git svn

Základním příkazem systému Git ke všem operacím směřujícím do systému Subversion je git svn. Takto začínají všechny příkazy. Ale není jich mnoho. Ty nejběžnější si představíme v několika malých modelových situacích.

V tomto místě bych rád upozornil, že použijete-li příkaz git svn, zahajujete interakci se systémem Subversion, nástrojem zdaleka ne tak sofistikovaným jako Git. Přestože není problém lokálně pracovat s větvemi a slučovat je, obecně doporučujeme, abyste se snažili udržet historii co nejlineárnější (pomůže vám v tom přeskládání) a vyhýbali se úkonům, jako je současná interakce se vzdáleným repozitářem Git.

Nepřepisujte svou historii a nepokoušejte se ji znovu odeslat a neodesílejte revize do paralelního repozitáře Git, přes nějž chcete současně spolupracovat s kolegy používajícími Git. Subversion může mít pouze jednu lineární historii a opravdu není těžké uvést ho do rozpaků. Pokud pracujete v týmu, v němž část vývojářů používá SVN a část Git, zajistěte, aby všichni spolupracovali na serveru SVN – váš život bude jednodušší.

Vytvoření repozitáře

Abychom si mohli tuto funkci ukázat, budete potřebovat typický repozitář SVN, k němuž máte oprávnění pro zápis. Chcete-li si tyto příklady zkopírovat, budete si muset obstarat zapisovatelnou kopii mého testovacího repozitáře. Snadno ho zkopírujete pomocí nástroje svnsync, jenž je součástí novějších verzí systému Subversion – měl by být distribuován s verzí 1.4 a vyšší. Pro potřeby našich pokusů jsem na stránkách Google code vytvořil nový repozitář Subversion, který byl původně součástí kopie projektu protobuf, nástroje, který kóduje strukturovaná data pro síťový přenos.

Chcete-li postupovat podle mě, budete si nejprve muset vytvořit nový lokální repozitář Subversion:

$ mkdir /tmp/test-svn
$ svnadmin create /tmp/test-svn

Poté umožněte všem uživatelům měnit vlastnosti vlastnosti revprops – jednoduše to provedete přidáním skriptu pre-revprop-change, jehož návratovou hodnotou bude vždy 0:

$ cat /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change
#!/bin/sh
exit 0;
$ chmod +x /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change

Nyní můžete tento projekt synchronizovat na svůj lokální počítač zadáním příkazu svnsync init s uvedením repozitářů „do“ a „z“.

$ svnsync init file:///tmp/test-svn http://progit-example.googlecode.com/svn/

Tím nastavíte vlastnosti synchronizace. Zdrojový kód pak naklonujete příkazem:

$ svnsync sync file:///tmp/test-svn
Committed revision 1.
Copied properties for revision 1.
Committed revision 2.
Copied properties for revision 2.
Committed revision 3.
...

Tato operace bude trvat jen několik minut. Pokud byste se však pokoušeli zkopírovat originální repozitář ne do lokálního, nýbrž do jiného vzdáleného repozitáře, protáhne se proces téměř na hodinu, přestože repozitář obsahuje necelých 100 revizí. Subversion musí klonovat každou revizi zvlášť a tu pak odesílá zpět do jiného repozitáře. Tento postup je sice velice neefektivní, ale jiná možnost neexistuje.

První kroky

Nyní máte repozitář Subversion s oprávněním pro zápis, a proto se můžeme podívat na typický postup práce. Začneme příkazem git svn clone, který importuje celý repozitář Subversion do lokálního repozitáře Git. Nezapomeňte, že pokud import provádíte z reálně hostovaného repozitáře Subversion, je třeba nahradit file:///tmp/test-svn adresou URL vašeho repozitáře Subversion:

$ git svn clone file:///tmp/test-svn -T trunk -b branches -t tags
Initialized empty Git repository in /Users/schacon/projects/testsvnsync/svn/.git/
r1 = b4e387bc68740b5af56c2a5faf4003ae42bd135c (trunk)
   A  m4/acx_pthread.m4
   A  m4/stl_hash.m4
...
r75 = d1957f3b307922124eec6314e15bcda59e3d9610 (trunk)
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => \
  file:///tmp/test-svn /branches/my-calc-branch, 75
Found branch parent: (my-calc-branch) d1957f3b307922124eec6314e15bcda59e3d9610
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
r76 = 8624824ecc0badd73f40ea2f01fce51894189b01 (my-calc-branch)
Checked out HEAD:
 file:///tmp/test-svn/branches/my-calc-branch r76

Na adrese URL, kterou jste zadali, tím v podstatě provedete dva příkazy: git svn init a git svn fetch. Proces může chvíli trvat. Testovací projekt má pouze kolem 75 revizí a základ kódu není příliš velký, takže bude stačit několik minut. Git však musí provést checkout každé verze jednotlivě a po jedné je také zapsat. U projektů se stovkami nebo tisíci revizí si můžete bez nadsázky počkat i celé hodiny nebo dny.

Část -T trunk -b branches -t tags říká systému Git, že tento repozitář Subversion dodržuje základní zásady větvení a značkování. Pokud pojmenujete svůj kmenový adresář (trunk), větve nebo značky jinak, lze tyto parametry změnit. Protože se jedná o častou situaci, můžete celou tuto část nahradit parametrem -s, který označuje standardní layout a implikuje všechny uvedené parametry. Následující příkaz je ekvivalentní:

$ git svn clone file:///tmp/test-svn -s

V tomto okamžiku byste tedy měli mít platný repozitář Git s importovanými větvemi a značkami:

$ git branch -a
* master
 my-calc-branch
 tags/2.0.2
 tags/release-2.0.1
 tags/release-2.0.2
 tags/release-2.0.2rc1
 trunk

Doplňme také, že tento nástroj odlišně přiřazuje jmenný prostor vzdálených referencí. Jestliže klonujete normální repozitář Git, získáte ze vzdáleného serveru všechny větve, lokálně dostupné pod označením origin/[větev] – jmenný prostor je dán jménem vzdáleného serveru. Příkaz git svn však předpokládá, že nebudete mít více vzdálených repozitářů a všechny odkazy na místa na vzdáleném serveru uloží bez použití jmenného prostoru. Pokud si přejete zobrazit všechny své reference s úplným názvem, můžete použít nízkoúrovňový příkaz show-ref:

$ git show-ref
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/heads/master
aee1ecc26318164f355a883f5d99cff0c852d3c4 refs/remotes/my-calc-branch
03d09b0e2aad427e34a6d50ff147128e76c0e0f5 refs/remotes/tags/2.0.2
50d02cc0adc9da4319eeba0900430ba219b9c376 refs/remotes/tags/release-2.0.1
4caaa711a50c77879a91b8b90380060f672745cb refs/remotes/tags/release-2.0.2
1c4cb508144c513ff1214c3488abe66dcb92916f refs/remotes/tags/release-2.0.2rc1
1cbd4904d9982f386d87f88fce1c24ad7c0f0471 refs/remotes/trunk

Běžný repozitář Git vypadá naproti tomu spíš takto:

$ git show-ref
83e38c7a0af325a9722f2fdc56b10188806d83a1 refs/heads/master
3e15e38c198baac84223acfc6224bb8b99ff2281 refs/remotes/gitserver/master
0a30dd3b0c795b80212ae723640d4e5d48cabdff refs/remotes/origin/master
25812380387fdd55f916652be4881c6f11600d6f refs/remotes/origin/testing

Máte dva vzdálené servery: první nese označení gitserver a obsahuje větev master; druhý server je origin, který obsahuje větve master atesting.

Všimněte si, že v příkladu vzdálených referencí importovaných nástrojem git svn jsou značky přidány jako vzdálené větve, nikoli jako skutečné značky Git. Import ze systému Subversion vypadá, jako by měl vzdálený repozitář s názvem „tags“, v němž se nacházejí jednotlivé větve.

Zapisování zpět do systému Subversion

Máte vytvořen pracovní repozitář a můžete se pustit do práce na projektu. Časem ale budete chtít odeslat revize zpět do repozitáře a použít při tom Git jako klienta SVN. Upravíte-li některý ze souborů a provedené změny zapíšete, budete mít revizi, která existuje lokálně v systému Git, ale neexistuje na serveru Subversion:

$ git commit -am 'Adding git-svn instructions to the README'
[master 97031e5] Adding git-svn instructions to the README
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

Jako další krok tak chcete odeslat provedené změny do vzdáleného repozitáře. Všimněte si, jak se tím mění váš způsob práce v systému Subversion. Můžete zapsat několik revizí offline a poté je na server Subversion odeslat všechny najednou. Pro odeslání revizí na server Subversion zadejte příkaz git svn dcommit:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   README.txt
Committed r79
    M   README.txt
r79 = 938b1a547c2cc92033b74d32030e86468294a5c8 (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Příkaz vezme všechny revize, které jste provedli na vrcholu kódu ze serveru Subversion, každou jednotlivě zapíše do systému Subversion a přepíše vaši lokální revizi Git tak, aby obsahovala unikátní identifikátor. To je důležité, protože to znamená, že se změní všechny kontrolní součty SHA-1 vašich revizí. To je také jeden z důvodů, proč není vhodné pracovat zároveň se serverem Subversion a s verzemi vzdálených repozitářů Git k témuž projektu. Pokud se podíváte na poslední revizi, uvidíte nově přidané git-svn-id:

$ git log -1
commit 938b1a547c2cc92033b74d32030e86468294a5c8
Author: schacon <schacon@4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029>
Date:  Sat May 2 22:06:44 2009 +0000

  Adding git-svn instructions to the README

  git-svn-id: file:///tmp/test-svn/trunk@79 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029

Všimněte si, že kontrolní součet SHA, který před zapsáním revize původně začínal kombinací znaků 97031e5, nyní začíná 938b1a5. Chcete-li revize odeslat jak na server Git, tak na server Subversion, odešlete je nejprve na server Subversion (dcommit), protože tím změníte data revizí.

Stažení nových změn

Pokud na projektu spolupracujete s dalšími vývojáři, stane se vám, že někdo z vás odešle své revize, a až se o totéž pokusí ostatní, dojde ke konfliktu. Jejich změna bude odmítnuta, dokud nezačlení dříve odeslanou práci. V nástroji git svn to bude vypadat následovně:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
Merge conflict during commit: Your file or directory 'README.txt' is probably \
out-of-date: resource out of date; try updating at /Users/schacon/libexec/git-\
core/git-svn line 482

Chcete-li tuto situaci vyřešit, spusťte příkaz git svn rebase, jímž stáhnete veškeré změny na serveru, které ještě nemáte lokálně, a přeskládáte všechnu práci na vrchol toho, co se nachází na serveru:

$ git svn rebase
    M   README.txt
r80 = ff829ab914e8775c7c025d741beb3d523ee30bc4 (trunk)
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: first user change

Nyní je všechna vaše práce na vrcholu revizí, které jsou na serveru Subversion. Příkaz dcommit bude nyní úspěšně proveden:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   README.txt
Committed r81
    M   README.txt
r81 = 456cbe6337abe49154db70106d1836bc1332deed (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Za zmínku stojí, že na rozdíl od systému Git, který před přijetím odesílaných dat vyžaduje, abyste začlenili práci na serveru, kterou ještě nemáte lokálně, nástroj git svn si toto vyžádá pouze v případě, že změny navzájem kolidují. Jestliže někdo odešle na server změnu v jednom souboru a vy poté odešlete změnu provedenou v jiném souboru, příkaz dcommit bude proveden úspěšně:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   configure.ac
Committed r84
    M   autogen.sh
r83 = 8aa54a74d452f82eee10076ab2584c1fc424853b (trunk)
    M   configure.ac
r84 = cdbac939211ccb18aa744e581e46563af5d962d0 (trunk)
W: d2f23b80f67aaaa1f6f5aaef48fce3263ac71a92 and refs/remotes/trunk differ, \
 using rebase:
:100755 100755 efa5a59965fbbb5b2b0a12890f1b351bb5493c18 \
 015e4c98c482f0fa71e4d5434338014530b37fa6 M  autogen.sh
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Nothing to do.

Tuto skutečnost je dobré mít na paměti, neboť výsledkem takového postupu je stav projektu, který ve chvíli vašeho odeslání neexistoval na žádném z počítačů. Jsou-li změny nekompatibilní, přestože nekolidují, může dojít k těžko diagnostikovatelným problémům. V tom se tento postup liší od používání serveru Git. V systému Git můžete kompletně otestovat stav v systému klienta ještě před zveřejněním. V SVN si naproti tomu nemůžete být nikdy jisti, že je stav bezprostředně před revizí a po revizi identický.

Tento příkaz byste proto měli používat ke stažení změn ze serveru Subversion i v případě, že ještě sami nehodláte zapsat vlastní revize. Nová data sice můžete vyzvednout i příkazem git svn fetch, avšak příkaz git svn rebase data nejen stáhne, ale navíc aktualizuje vaše lokální revize.

$ git svn rebase
    M   generate_descriptor_proto.sh
r82 = bd16df9173e424c6f52c337ab6efa7f7643282f1 (trunk)
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Fast-forwarded master to refs/remotes/trunk.

Spustíte-li čas od času příkaz git svn rebase, budete mít jistotu, že pracujete s aktuálním kódem. Nezapomeňte však, že když příkaz spouštíte, je třeba, abyste měli čistý pracovní adresář. Máte-li lokální změny, musíte ještě před spuštěním příkazu git svn rebase práci buď odložit (stash), nebo ji dočasně zapsat. V opačném případě nebude příkaz proveden, protože systém zjistí, že by přeskládání vedlo ke konfliktu.

Problémy s větvemi systému Git

Jakmile pracovní postupy v systému Git zvládnete, začnete pravděpodobně vytvářet tematické větve, budete v nich pracovat a potom je budete začleňovat (merge). Pokud odesíláte revizi na server Subversion nástrojem git svn, budete možná místo slučování chtít svou práci pokaždé přeskládat (rebase) na jedinou větev. Důvod, proč raději využít možnosti přeskládání, spočívá v tom, že Subversion uchovává lineární historii a neprovádí začleňování stejně jako Git. Takže git svn při konverzi snímků na revize Subversion sleduje pouze prvního rodiče.

Předpokládejme, že vaše historie vypadá následovně: vytvořili jste větev experiment, zapsali jste dvě revize a začlenili jste je zpět do větve master. Výstup příkazu dcommit bude nyní vypadat následovně:

$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
    M   CHANGES.txt
Committed r85
    M   CHANGES.txt
r85 = 4bfebeec434d156c36f2bcd18f4e3d97dc3269a2 (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk
COPYING.txt: locally modified
INSTALL.txt: locally modified
    M   COPYING.txt
    M   INSTALL.txt
Committed r86
    M   INSTALL.txt
    M   COPYING.txt
r86 = 2647f6b86ccfcaad4ec58c520e369ec81f7c283c (trunk)
No changes between current HEAD and refs/remotes/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/trunk

Příkaz dcommit na větvi se začleněnou historií bude fungovat bez problémů, pomineme-li, že při pohledu na historii projektu Git zjistíme, že nepřepsal žádnou z revizí, kterou jste provedli ve větvi experiment. Všechny změny se místo toho objeví v SVN verzi jedné revize vzniklé sloučením.

Pokud tuto práci naklonuje jiný uživatel, uvidí jen jednu revizi vzniklou sloučením, obsahující všechnu práci skomprimovanou do ní. Neuvidí data revizí s informacemi, odkud revize pochází nebo kdy byla zapsána.

Větve v systému Subversion

Princip větvení v systému Subversion se odlišuje od větvení v systému Git. Pravděpodobně nejlepší bude, když se mu pokusíte co nejvíc vyhýbat. Nicméně příkaz git svn vytváření větví a zapisování revizí do systému Subversion umožňuje.

Vytvoření nové větve SVN

Chcete-li vytvořit novou větev v systému Subversion, spusťte příkaz git svn branch [název větve]:

$ git svn branch opera
Copying file:///tmp/test-svn/trunk at r87 to file:///tmp/test-svn/branches/opera...
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => \
 file:///tmp/test-svn/branches/opera, 87
Found branch parent: (opera) 1f6bfe471083cbca06ac8d4176f7ad4de0d62e5f
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
r89 = 9b6fe0b90c5c9adf9165f700897518dbc54a7cbf (opera)

Příkaz je ekvivalentní s příkazem svn copy trunk branches/opera v systému Subversion a pracuje na serveru Subversion. Měli bychom také dodat, že příkaz neprovede automaticky checkout dané větve. Pokud nyní zapíšete revizi, dostane se do větve trunk na serveru, ne do větve opera.

Přepínání aktivních větví

Git zjistí, do jaké větve se vaše revize zapsané příkazem dcommit dostanou – podívá se na konec všech větví Subversion ve vaší historii. Měli byste mít pouze jednu a měla by to být poslední větev s git-svn-id ve vaší aktuální historii větve.

Chcete-li současně pracovat ve více než jedné větvi, můžete nastavit lokální větve tak, abyste příkazem dcommit zapisovali revize do konkrétních větví Subversion. Za tímto účelem umístěte začátek větví na importované revizi Subversion pro tuto větev. Chcete-li používat větev opera, v níž můžete pracovat odděleně, spusťte příkaz:

$ git branch opera remotes/opera

Budete-li nyní chtít začlenit větev opera do větve trunk (vaše větev master), můžete tak učinit běžným příkazem git merge. Měli byste však uvést výstižnou zprávu revize (pomocí parametru -m). V opačném případě bude sloučení místo užitečných informací oznamovat jen „Merge branch opera“ („začleněna větev opera“).

Nezapomeňte, že přestože k operaci používáte příkaz git merge a sloučení bude pravděpodobně o mnoho snazší, než by bylo v systému Subversion (Git automaticky vyhledá vhodnou základu pro sloučení), nejedná se o standardní příkaz merge systému Git. Tato data budete muset odeslat zpět na server Subversion, který nedokáže pracovat s revizí sledující více než jednoho rodiče. Proto až je odešlete, budou vypadat jako jediná revize, jež zkomprimovala veškerou práci jiné větve do jedné revize. Poté, co začleníte jednu větev do druhé, můžete se beze všeho vrátit zpět a pokračovat v práci na této větvi, stejně jako byste mohli v systému Git. Spustíte-li příkaz dcommit, smažete všechny informace, které sdělují, jaká větev byla začleněna, a všechny následné výpočty základny pro sloučení tak budou nesprávné. Příkaz dcommit způsobí, že bude výsledek příkazu git merge vypadat, jako byste spustili příkaz git merge --squash. Bohužel však neexistuje žádný dobrý způsob, jak této situaci předejít, Subversion nedokáže tyto informace uchovávat. Dokud tedy budete používat server Subversion, vždy se budete muset s tímto jeho nedostatkem vyrovnat. Chcete-li se vyhnout možným problémům, smažte lokální větev (v našem případě opera) hned poté, co jste ji začlenili do kmenového adresáře (trunk).

Příkazy systému Subversion

Sada nástrojů git svn dává uživateli do ruky celou řadu příkazů, jež jsou svou funkcí podobné příkazům v systému Subversion a uživateli tím usnadňují přechod do systému Git. Na tomto místě proto uvedu pár příkazů, které jsou podobné jako v systému Subversion.

Historie ve stylu SVN

Jestliže jste zvyklí na systém Subversion a chcete historii procházet ve stylu výstupu SVN, můžete použít příkaz git svn log. Historie revizí se zobrazí ve formátování SVN:

$ git svn log
------------------------------------------------------------------------
r87 | schacon | 2009-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

autogen change

------------------------------------------------------------------------
r86 | schacon | 2009-05-02 16:00:21 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

Merge branch 'experiment'

------------------------------------------------------------------------
r85 | schacon | 2009-05-02 16:00:09 -0700 (Sat, 02 May 2009) | 2 lines

updated the changelog

O příkazu git svn log byste měli vědět dvě důležité věci. Zaprvé to, že pracuje i off-line, na rozdíl od skutečného příkazu svn log, který si data vyžádá ze serveru Subversion. Zadruhé pak to, že zobrazuje pouze revize, jež byly zapsány na server Subversion. Nezobrazuje tedy lokální revize Git, které jste nezapsali příkazem dcommit. Stejně tak nezobrazuje revize, které ostatní zapsali na server Subversion od vašeho posledního připojení. Jedná se tak spíše o poslední známý stav revizí na serveru Subversion.

Anotace SVN

Tak jako příkaz git svn log simuluje příkaz svn log (bez nutnosti připojení), ekvivalentem příkazu svn annotate je provedení git svn blame [SOUBOR]. Jeho výstup vypadá takto:

$ git svn blame README.txt
 2  temporal Protocol Buffers - Google's data interchange format
 2  temporal Copyright 2008 Google Inc.
 2  temporal http://code.google.com/apis/protocolbuffers/
 2  temporal
22  temporal C++ Installation - Unix
22  temporal =======================
 2  temporal
79  schacon Committing in git-svn.
78  schacon
 2  temporal To build and install the C++ Protocol Buffer runtime and the Protocol
 2  temporal Buffer compiler (protoc) execute the following:
 2  temporal

Ani tento příkaz nezobrazuje revize zapsané lokálně v systému Git a revize odeslané na server Subversion od posledního připojení.

Informace o serveru SVN

Stejné informace, jaké poskytuje příkaz svn info, získáte příkazem git svn info:

$ git svn info
Path: .
URL: https://schacon-test.googlecode.com/svn/trunk
Repository Root: https://schacon-test.googlecode.com/svn
Repository UUID: 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029
Revision: 87
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: schacon
Last Changed Rev: 87
Last Changed Date: 2009-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2009)

Stejně jako v případě příkazů blame a log pracuje i tento příkaz offline a zobrazuje stav v okamžiku, kdy jste naposledy komunikovali se serverem Subversion.

Tip: Pokud vaše skripty pro sestavení projektu chtějí spouštět svn info, pak si často můžete vystačit s obálkou příkazu git. Můžete vyzkoušet

#!/usr/bin/env bash

if git rev-parse --git-dir > /dev/null 2>&1 && [[ $1 == "info" ]] ; then
 git svn info
else
 /usr/local/bin/svn "$@"
fi

Ignorování souborů, které ignoruje Subversion

Jestliže naklonujete repozitář Subversion s nastavenými vlastnostmi svn:ignore, pravděpodobně budete chtít nastavit také odpovídající soubory .gitignore, abyste omylem nezapsali nežádoucí soubory. Nástroj git svn vám k řešení tohoto problému nabízí dva příkazy. Tím prvním je git svn create-ignore, jenž automaticky vytvoří odpovídající soubory .gitignore, podle nichž se bude řídit už vaše příští revize.

Druhým z příkazů je git svn show-ignore, který zobrazí standardní výstup stdout s řádky, které budete muset vložit do souboru .gitignore. Výstup pak můžete přesměrovat do souboru exclude svého projektu:

$ git svn show-ignore > .git/info/exclude

Díky tomu si nemusíte projekt znečišťovat soubory .gitignore. Tuto možnost oceníte, jste-li jediným uživatelem systému Git v týmu používajícím Subversion a vaši kolegové nestojí ve svém projektu o soubory .gitignore.

Git-Svn: shrnutí

Nástroje git svn využijete, jestliže chcete pozvolna přejít ze systému Subversion na systém Git nebo pokud pracujete ve vývojovém prostředí, v němž je z nějakého důvodu nutné používat server Subversion. Mějte však stále na paměti, že v tomto případě nelze používat systém Git v celé jeho šíři. Mohlo by se stát, že způsobíte chyby v překladu, které znepříjemní život vám i vašim kolegům. Chcete-li se vyhnout problémům, dodržujte tato pravidla:

 • Udržujte lineární historii Git, která neobsahuje revize sloučením, vytvořené příkazem git merge. Práci, kterou provedete mimo základní větev, na ni přeskládejte (rebase), nezačleňujte ji (merge).
 • Nevytvářejte oddělený server Git ani na žádný takový nepřispívejte. Můžete ho sice využít k urychlení klonování pro nové vývojáře, ale neodesílejte na něj nic, co nemá záznam git-svn-id. Možná by nebylo od věci ani vytvořit zásuvný modul pre-receive, který by kontroloval všechny zprávy k revizím, zda obsahují git-svn-id, a odmítl by všechna odeslání, která obsahují revize bez něj.

Budete-li dodržovat tato pravidla, bude práce se serverem Subversion snesitelnější. Stále však platí, že pokud máte možnost přejít na skutečný server Git, získáte vy i váš tým daleko více.