Git --distributed-is-the-new-centralized
Chapters ▾

.3 Poznámky k překladu - Zpětná synchronizace s originálem

Zpětná synchronizace s originálem

Vzhledem k licenci dokumentu (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States (CC BY-NC-SA 3.0)) se nabízí možnost českého překladu vydaného v Edici CZ.NIC dále nekomerčně využít.

V říjnu 2012 zahájil Petr Přikryl převod výše zmíněného PDF do podoby textového souboru využívajícího syntaxe markdown (viz https://github.com/pepr/progitCZ/). Prvotním cílem bylo dostat úplný, kvalitní český překlad přímo na server http://git-scm.com/. Druhým cílem byla synchronizace s originálem a doplnění oprav a úprav, které se od doby vydání překladu v Edici CZ.NIC objevily. Třetí cíl vyplývá z prvního a druhého: učinit text překladu živým a dostupným všem, kteří jej budou chtít upravovat a vylepšovat.

Obsah PDF souboru byl nejdříve vyexportován jako text ("Uložit jako - Text..."). Poté byly pro ten účel vytvořenými pythonovskými skripty extrahovány prvky dokumentu (nadpisy, odstavce, odrážky,...) a odstraněny prvky vzniklé sazbou (záhlaví stránek, čísla jednotlivých stránek, ...). V několika mezifázích byl původní text ručně upravován a dalšími pythonovskými skripty převáděn do "čistší" podoby -- bližší strukturou a značkování originálu. Při synchronizaci byla zajištěna identická podoba příkladů kódu. Při kontrole značkování v běžném textu byl původní překlad někdy změněn tak, aby přesněji odpovídal originálu v technickém smyslu (formulace hlavní větev nahrazena master tam, kde bylo v originálu uvedeno master). Synchronizace byla dokončena na začátku prosince 2012.