Git --everything-is-local
Chapters ▾

2.7 Základy práce se systémem Git - Tipy a triky

Tipy a triky

Než ukončíme tuto kapitolu o základech práce se systémem Git, přidáme ještě pár tipů a triků, které vám mohou usnadnit či zpříjemnit práci. Mnoho uživatelů pracuje se systémem Git, aniž by tyto triky znali a používali. V dalších částech knihy se už o nich nebudeme zmiňovat ani nebudeme předpokládat, že je používáte. Přesto pro vás mohou být užitečné.

Automatické dokončování

Jestliže používáte shell Bash, nabízí vám Git možnost zapnout si skript automatického dokončování. Stáhněte si zdrojový kód Git a podívejte se do adresáře contrib/completion. Měli byste tam najít soubor s názvem git-completion.bash. Zkopírujte tento soubor do svého domovského adresáře a přidejte ho do souboru .bashrc:

source ~/.git-completion.bash

Chcete-li nastavit Git tak, aby měl automaticky dokončování pro shell Bash pro všechny uživatele, zkopírujte tento skript do adresáře /opt/local/etc/bash_completion.d v systémech Mac nebo do adresáře /etc/bash_completion.d/ v systémech Linux. Toto je adresář skriptů, z nějž Bash automaticky načítá pro shellové dokončování.

Pokud používáte Git Bash v systému Windows (Git Bash je výchozím programem při instalaci systému Git v OS Windows pomocí msysGit), mělo by být automatické dokončování přednastaveno.

Při zadávání příkazu Git stiskněte klávesu Tab a měla by se objevit nabídka, z níž můžete zvolit příslušné dokončení:

$ git co<tab><tab>
commit config

Pokud zadáte – stejně jako v našem příkladu nahoře – git co a dvakrát stisknete klávesu Tab, systém vám navrhne „commit“ a „config“. Doplníte-li ještě m<tab>, skript automaticky dokončí příkaz na git commit.

Automatické dokončování pravděpodobně více využijete v případě parametrů. Pokud například zadáváte příkaz git log a nemůžete si vzpomenout na některý z parametrů, můžete zadat jeho začátek a stisknout klávesu Tab, aby vám systém navrhl možná dokončení.

$ git log --s<tab>
--shortstat  --since=  --src-prefix=  --stat   --summary

Jedná se o užitečný trik, který vám může ušetřit čas a pročítání dokumentace.

Aliasy Git

Jestliže zadáte systému Git neúplný příkaz, systém ho neakceptuje. Pokud nechcete zadávat celý text příkazů Git, můžete pomocí git config jednoduše nastavit pro každý příkaz tzv. alias. Uveďme několik příkladů možného nastavení:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

To znamená, že například místo kompletního příkazu git commit stačí zadat pouze zkrácené git ci. Budete-li pracovat v systému Git častěji, pravděpodobně budete hojně využívat i jiné příkazy. V takovém případě neváhejte a vytvořte si nové aliasy.

Tato metoda může být velmi užitečná také k vytváření příkazů, které by podle vás měly existovat. Pokud jste například narazili na problém s používáním příkazu pro vrácení souboru z oblasti připravených změn, můžete ho vyřešit zadáním vlastního aliasu:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Po zadání takového příkazu budete mít k dispozici dva ekvivalentní příkazy:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD fileA

Příkaz unstage je o něco jasnější. Běžně se také přidává příkaz last:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Tímto způsobem snadno zobrazíte poslední revizi:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Chtělo by se tedy říci, že Git jednoduše nahradí nový příkaz jakýmkoli aliasem, který vytvoříte. Může se však stát, že budete chtít spustit externí příkaz, a ne dílčí příkaz Git. V takovém případě zadejte na začátek příkazu znak !. Tuto možnost využijete, pokud si píšete své vlastní nástroje, které fungují s repozitářem Git. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy nahradíte příkaz git visual aliasem gitk:

$ git config --global alias.visual '!gitk'