Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.1 Appendix C: Git команди - Настройки и конфигурация

В книгата представихме много Git команди и се опитвахме това да бъде възможно най-информативно като постепенно добавяхме нови такива. Обаче, това ни оставя с примери разпръснати из цялото съдържание.

В това приложение ще преминем накратко през всички изброени дотук Git команди и ще се постараем да ги групираме, доколкото е възможно, според предназначението им. Ще говорим за това какво е общото предназначение на всяка команда и след това ще посочваме къде в книгата може да намерите примери с нея.

Настройки и конфигурация

Две от командите в Git се използват почти ежедневно, config и help.

git config

Git има начини за изпълнение по подразбиране на стотици операции. За много от тях, можете да инструктирате Git да прави по подразбиране нещата по малко по-различен начин. Това включва всичко, от това да кажете на Git какво е името ви до това да укажете специфични цветове в терминала или кой е редакторът ви, който предпочитате. Тази команда чете и пише в няколко различни файла, така че можете да задавате стойности глобално или за определени хранилища.

Командата git config се използва в почти всяка глава от книгата.

В Първоначална настройка на Git я ползвахме за задаване на име и имейл на потребителя, както и за указване на текстовия ни редактор — преди още да бяхме започнали да използваме Git.

В Псевдоними в Git показахме как бихте могли да я използвате за създаването на съкратени варианти на команди, които автоматично се разширяват до пълните еквиваленти, така че да не се налага да ги въвеждате изцяло всеки път.

В Пребазиране на клонове използвахме командата за да направим --rebase опция по подразбиране при изпълнение на git pull.

В Credential Storage система я използвахме за определяне на default store за HTTP пароли.

В Попълване на ключови думи показахме как се създават smudge and clean филтри за съдържанието влизащо или излизащо от Git.

Почти всичко в Git конфигурации е посветено на тази команда.

git help

Командата git help се използва за показване на документацията на командите в Git. Ние правим кратък преглед тук, но ако искате пълния списък с всички възможни аргументи и флагове за коя да е команда, можете винаги да изпълните git help <command>.

Представихме git help в Помощна информация в Git и показахме как да я използвате за да намерите повече информация за git shell в Настройка на сървъра.