Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.3 Git и други системи - Обобщение

Обобщение

Сега би трябвало да се чувствате комфортно използвайки Git като клиент с други version-control системи или импортирайки почти всяко налично хранилище в Git без да губите данни. В следващата глава ще разгледаме механизмите на Git на по-ниско ниво, така че ако е необходимо да можете да пипнете и последната подробност, която искате да настроите.

scroll-to-top