Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.10 Git на сървъра - Обобщение

Обобщение

Разполагате с няколко опции за създаване и ползване на отдалечени Git хранилища, чрез които да сътрудничите заедно с екипа разработчици.

Пускането на собствен сървър ви дава висока степен на контрол и ви позволява да го разположите зад собствена защитна стена, но пък изисква известно време за настройка и регулярна поддръжка. Ако разположите кода си на хостван сървър, тогава първоначалната настройка и поддръжката не изискват никакви усилия, но от друга страна - не всички организации са съгласни на такъв един подход.

Би следвало да е лесно да изберете кое решение (или комбинация от решения) е подходящо за вашата организация.