Git

Chapter 1

Comencem

Aquest capítol tracta com iniciar-se amb Git. Començarem explicant alguns conceptes relatius a les eines de control de versions, seguirem amb com instal·lar Git al nostre ordinador i finalment com configurar-lo per a treballar-hi. Al final d'aquest capítol, hauríes d'entendre el perquè de Git, perquè és recomanable utilitzar-lo i amb les bases preparades per a començar.