Git --distributed-even-if-your-workflow-isnt
Chapters ▾ 1st Edition

4.6 Git na serveru - GitWeb

GitWeb

Nyní, když máte ke svému projektu nastavena základní oprávnění pro čtení/zápis a pouze pro čtení, možná budete chtít nastavit jednoduchou online vizualizaci. Git vám nabízí CGI skript s názvem GitWeb, který se k tomuto účelu běžně používá. V činnosti můžete GitWeb pozorovat například na stránkách http://git.kernel.org (viz obrázek 4-1).


Obrázek 4-1. Online uživatelské rozhraní GitWeb

Pokud vás zajímá, jak by GitWeb vypadal pro váš projekt, nabízí Git příkaz, jímž lze spustit dočasnou instanci. V systému je třeba mít lehký server typu lighttpd nebo webrick. V počítačích se systémem Linux je často nainstalován lighttpd. Spustit ho lze zadáním příkazu git instaweb v adresáři vašeho projektu. Pokud používáte OS Mac, v systému Leopard je předinstalován jazyk Ruby, a proto pro vás bude nejlepší variantou zřejmě server webrick. Chcete-li spustit instaweb s jiným správcem než lighttpd, použijte parametr --httpd:

$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]

Tím spustíte HTTPD server na portu 1234 a automaticky se spustí webový prohlížeč, který otevře tuto stránku. Není to nic obtížného. Až skončíte a budete chtít server vypnout, spusťte stejný příkaz s parametrem --stop:

$ git instaweb --httpd=webrick --stop

Chcete-li trvale spustit webové rozhraní na serveru pro svůj tým nebo nebo pro open-source projekt, který hostujete, musíte nastavit CGI skript tak, aby byl obsluhován vaším běžným webovým serverem. Některé linuxové distribuce mají balíček gitweb, který by mělo být možné nainstalovat pomocí nástrojů apt nebo yum. Zkuste proto tuto možnost jako první. Ruční instalaci skriptu probereme velmi rychle. Nejprve je třeba získat zdrojový kód systému Git, s nímž je GitWeb distribuován, a vygenerovat uživatelský CGI skript:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/opt/git" \
    prefix=/usr gitweb
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/

Všimněte si, že musíte příkazu pomocí proměnné GITWEB_PROJECTROOT sdělit, kde najde repozitáře Git. Nyní musíte zajistit, aby server Apache používal CGI pro skript, pro který můžete přidat VirtualHost:

<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>

Znovu připomeňme, že GitWeb může být obsluhován jakýmkoli webovým serverem podporujícím CGI. Chcete-li používat jakýkoli jiný server, nemělo by být nastavení obtížné. V tomto okamžiku byste měli být schopni prohlížet své repozitáře online na adrese http://gitserver/ a používat http://git.gitserver ke klonování a vyzvedávání repozitářů prostřednictvím protokolu HTTP.