Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.2 Úvod - Stručná historie systému Git

Stručná historie systému Git

Git se zrodil, stejně jako mnoho velkých věcí v životě, z kreativní destrukce a vášnivého sporu.

Jádro Linuxu je celkem rozsáhlý softwarový open source projekt. Po většinu životního cyklu údržby jádra Linuxu (1991–2002) se změny přenášely formou záplat a archivních souborů. V roce 2002 začal projekt linuxového jádra využívat komerční distribuovaný systém správy verzí s názvem BitKeeper.

Vztahy mezi komunitou, která vyvíjela jádro Linuxu, a komerční společností, která vyvinula BitKeeper, se v roce 2005 zhoršily a nástroj přestal být poskytován zdarma. To přimělo komunitu vývojářů Linuxu (a zejména Linuse Torvaldse, tvůrce Linuxu), aby vyvinula vlastní nástroj, založený na poznatcích, které nasbírala při užívání systému BitKeeper. Některé z cílů nového systému byly následující:

  • Rychlost,

  • jednoduchý návrh,

  • silná podpora nelineárního vývoje (tisíce paralelních větví),

  • plně distribuovaný,

  • schopnost efektivně spravovat velké projekty, jako je linuxové jádro (rychlost a objem dat).

Od svého vzniku v roce 2005 se Git vyvinul a vyzrál v snadno použitelný systém, který si dodnes uchovává své prvotní kvality. Je extrémně rychlý, velmi efektivně pracuje s velkými projekty a nabízí skvělý systém větvení pro nelineární způsob vývoje (viz kapitola Větve v systému Git).

scroll-to-top