Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.10 گیت روی سرور - خلاصه

خلاصه

شما چندین گزینه برای راه‌اندازی و به کار انداختن یک مخزن ریموت گیت دارید تا با دیگران همکاری کنید یا کارتان را به اشتراک بگذارید.

راه‌اندازی سرور شخصی خودتان دسترسی‌ها و کنترل‌های زیادی به شما می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد تا سرور را در فایروال خودتان اجرا کنید، امامعمولاً راه‌اندازی و نگه‌داری چنین سروری نیازمند سهم زیادی از وقت شماست. اگر داده‌های خود را بر روی یک سرور میزبانی شده قرار دهید، راه‌اندازی و نگه‌داری آن آسان خواهد بود؛ با این حال شما باید قادر باشید تا کد خود را بر روی سرورهای شخص دیگری نگه‌داری کنید و بعضی از سازمان‌ها این اجازه را نمی‌دهند.

تعیین این که چه راه‌حل یا ترکیبی از راه‌حل‌ها مناسب شما و سازمان شما است باید نسبتاً ساده باشد.

scroll-to-top