Git

.2 Alkusanat - Gitin lyhyt historia

Gitin lyhyt historia

Kuten moni muu suuri asia elämässä, Git alkoi hippusella luovaa tuhoamista ja liekehtivää erimielisyyttä. Linux kernel on kohtalaisen suuren mittakaavan avoimen lähdekoodin projekti. Suurimman osan Linux kernelin ylläpidon elinkaaresta (1991-2002) muutokset ohjelmistoon siirrettiin ympäriinsä pätseinä ja pakattuina tiedostoina. Vuonna 2002 Linux kernel -projekti alkoi käyttää BitKeeperiksi kutsuttua yksityistä DVCS-järjestelmää.

Vuonna 2005 suhde Linux kerneliä kehittävän yhteisön ja kaupallisen BitKeeperiä kehittävän yhtiön välillä katkesi, ja työkalun ilmaisuus kumoutui. Tämä johdatti Linuxin kehittäjäyhteisön (ja erityisesti Linus Torvaldsin, Linuxin luojan) kehittämään heidän omaa työkalua, perustuen oppeihin, joita he oppivat BitKeeperin käyttöaikanaan. Muutamat uuden järjestelmän tavoitteista olivat seuraavanlaiset:

  • Nopeus
  • Yksinkertainen rakenne
  • Vahva tuki epälineaariselle kehitykselle (tuhansia rinnakkaisia haaroja)
  • Täysin hajautettu
  • Kyky käsitellä tehokkaasti suuria projekteja, kuten Linuxin kerneliä (nopeus ja tiedon koko)

Syntymästään lähtien, vuonna 2005, Git on kehittynyt ja aikuistunut helpoksi käyttää ja silti säilyttänyt nämä alkuperäiset ominaisuudet. Se on uskomattoman nopea, se on erittäin tehokas suurien projektien kanssa, ja siinä on uskomaton haarautumisjärjestelmä epälineaariselle kehitykselle (Katso Luku 3).