Git

Chapter 5

Дистрибуиран Git

Сега кога имате поставено оддалечено Git репозитори како точка преку која сите девело-пери ќе го разменуваат нивниот код, и кога ги познавате основните Git наредби за локално работење, ќе погледнеме како да ги искористите некои од начините за дистрибуирана работа кои што ви ги нуди Git.

Во ова поглавје ќе погледнете како да работите со Git во дистрибуирана околина како учесник и како интегратор. Односно ќе научите како успешно да го приложите вашиот код во некој проект и како тоа да го изведете најлесно за вас и за оној кој што го одржува проектот, исто така ќе научите како успешно да одржувате проект со голем број на девело-пери.