Git

Chapter 1

Како да започнам

Ова поглавје се однесува на тоа како да започнете со Git. На почетокот ќе започнеме со објаснување на позадината на алатките за контрола на верзии, понатаму ќе продолжиме со тоа како да го покренете Git на вашиот систем и конечно како да го подесите и да работите со него. На крајот од ова поглавје ќе разберете зошто е направен Git, зошто треба да го користите и што се треба да направите за да го користите.