Git
Chapters ▾ 2nd Edition

10.9 Внатрешноста на Git - Заклучок

Заклучок

Во овој момент, треба да имате прилично добро разбирање за тоа што Git го прави во позадина и, до одреден степен, како се имплементира. Во ова поглавје се опфатени голем број на команди за водовод - команди кои се на пониско ниво и поедноставни од порцеланските команди што ги научивте во остатокот од книгата. Разбирање на тоа како Git работи на пониско ниво, треба да го олесни разбирањето зошто го прави она што го прави и да напише сопствени алатки и помошни скрипти за да го направат вашиот специфичен работен тек за вас.

Git како содржински адресибилен датотечен систем е многу моќна алатка која лесно можете да ја користите како повеќе од само VCS. Се надеваме дека ќе можете да го користите вашето новооткриено познавање на Git internals за да ја имплементирате вашата кул апликација на оваа технологија и да се чувствувате поудобно со користење на Git на понапредни начини.

scroll-to-top