Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 Почеток - Заклучок

Заклучок

Треба да имате основно разбирање за тоа што е Git и како се разликува од другите централизирани системи за верзиска контрола што можеби сте ги користеле претходно. Исто така треба да имате работна верзија на Git на вашиот систем што е поставена со вашиот личен идентитет. Сега е време да се научат основите на Git.

scroll-to-top