Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.4 Почеток - Командната линија

Командната линија

Постојат многу различни начини за користење на Git. Постојат оригинални алатки за командна линија, и постојат многу графички кориснички интерфејси со различни способности. За оваа книга, ние ќе го користиме Git на командната линија. За една, командната линија е единственото место каде што можете да стартувате all Git команди - повеќето од графичките интерфејси имплементираат само делумен подмножество на Git функционалност за едноставност. Ако знаете како да ја извршите верзијата на командната линија, веројатно може да дознаете како да ја извршите верзијата на GUI, додека спротивното не е нужно точно. Исто така, додека вашиот избор на графички клиент е прашање на личен вкус, all корисниците ќе имаат инсталирани и достапни алатки од командната линија.

Значи ние ќе очекуваме да знаете како да отворите терминал во Mac или Command Prompt или Powershell во Windows. Ако не знаете што зборуваме овде, можеби ќе треба да застанете и да го истражувате толку брзо за да можете да ги следите останатите примери и описи во оваа книга.

scroll-to-top