Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.7 Appendix A: Git во други околини - Заклучок

Заклучок

Научивте како да ја искористите моќта на Git од внатрешните алатки што ги користите за време на секојдневната работа, а исто така и како да пристапите до Git складиштата од вашите сопствени програми.

scroll-to-top