Git
Chapters ▾ 2nd Edition

6.7 GitHub - Заклучок

Заклучок

Сега сте корисник на GitHub. Знаете како да креирате сметка, да управувате со организација, да создавате и да притискате во складиштата, да придонесувате во проектите на другите луѓе и да прифаќате придонеси од други. Во следното поглавје, ќе дознаете повеќе моќни алатки и совети за справување со сложени ситуации, кои навистина ќе ве направат Git господар.

scroll-to-top