Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Aan de slag

  1. 1.1 Over versiebeheer
  2. 1.2 Een kort historisch overzicht van Git
  3. 1.3 Wat is Git?
  4. 1.4 De commando-regel
  5. 1.5 Git installeren
  6. 1.6 Git klaarmaken voor eerste gebruik
  7. 1.7 Hulp krijgen
  8. 1.8 Samenvatting
 2. 2. Git Basics

  1. 2.1 Een Git repository verkrijgen
  2. 2.2 Wijzigingen aan de repository vastleggen
  3. 2.3 De commit geschiedenis bekijken
  4. 2.4 Dingen ongedaan maken
  5. 2.5 Werken met remotes
  6. 2.6 Taggen (Labelen)
  7. 2.7 Git aliassen
  8. 2.8 Samenvatting
 3. 3. Branchen in Git

  1. 3.1 Branches in vogelvlucht
  2. 3.2 Eenvoudig branchen en mergen
  3. 3.3 Branch-beheer
  4. 3.4 Branch workflows
  5. 3.5 Branches op afstand (Remote branches)
  6. 3.6 Rebasen
  7. 3.7 Samenvatting
 4. 4. Git op de server

  1. 4.1 De protocollen
  2. 4.2 Git op een server krijgen
  3. 4.3 Je publieke SSH sleutel genereren
  4. 4.4 De server opzetten
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Slimme HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Hosting oplossingen van derden
  10. 4.10 Samenvatting
 5. 5. Gedistribueerd Git

  1. 5.1 Gedistribueerde workflows
  2. 5.2 Bijdragen aan een project
  3. 5.3 Het beheren van een project
  4. 5.4 Samenvatting
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Account setup en configuratie
  2. 6.2 Aan een project bijdragen
  3. 6.3 Een project onderhouden
  4. 6.4 Een organisatie beheren
  5. 6.5 GitHub Scripten
  6. 6.6 Samenvatting
 7. 7. Git Tools

  1. 7.1 Revisie Selectie
  2. 7.2 Interactief stagen
  3. 7.3 Stashen en opschonen
  4. 7.4 Je werk tekenen
  5. 7.5 Zoeken
  6. 7.6 Geschiedenis herschrijven
  7. 7.7 Reset ontrafeld
  8. 7.8 Mergen voor gevorderden
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Debuggen met Git
  11. 7.11 Submodules
  12. 7.12 Bundelen
  13. 7.13 Vervangen
  14. 7.14 Het opslaan van inloggegevens
  15. 7.15 Samenvatting
 8. 8. Git aanpassen

  1. 8.1 Git configuratie
  2. 8.2 Git attributen
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 Een voorbeeld van Git-afgedwongen beleid
  5. 8.5 Samenvatting
 9. 9. Git en andere systemen

  1. 9.1 Git als een client
  2. 9.2 Migreren naar Git
  3. 9.3 Samenvatting
 10. 10. Git Binnenwerk

  1. 10.1 Binnenwerk en koetswerk (plumbing and porcelain)
  2. 10.2 Git objecten
  3. 10.3 Git Referenties
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 De Refspec
  6. 10.6 Uitwisseling protocollen
  7. 10.7 Onderhoud en gegevensherstel
  8. 10.8 Omgevingsvariabelen
  9. 10.9 Samenvatting
 11. A1. Bijlage A: Git in andere omgevingen

  1. A1.1 Grafische interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Visual Studio Code
  4. A1.4 Git in Eclipse
  5. A1.5 Git in Sublime Text
  6. A1.6 Git in Bash
  7. A1.7 Git in Zsh
  8. A1.8 Git in PowerShell
  9. A1.9 Samenvatting
 12. A2. Bijlage B: Git in je applicaties inbouwen

  1. A2.1 Commando-regel Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Bijlage C: Git Commando’s

  1. A3.1 Setup en configuratie
  2. A3.2 Projecten ophalen en maken
  3. A3.3 Basic Snapshotten
  4. A3.4 Branchen en mergen
  5. A3.5 Projecten delen en bijwerken
  6. A3.6 Inspectie en vergelijking
  7. A3.7 Debuggen
  8. A3.8 Patchen
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 Externe systemen
  11. A3.11 Beheer
  12. A3.12 Binnenwerk commando’s (plumbing commando’s)
scroll-to-top