Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Pierwsze kroki

  1. 1.1 Wprowadzenie do kontroli wersji
  2. 1.2 Krótka historia Git
  3. 1.3 Podstawy Git
  4. 1.4 Linia poleceń
  5. 1.5 Instalacja Git
  6. 1.6 Wstępna konfiguracja Git
  7. 1.7 Uzyskiwanie pomocy
  8. 1.8 Podsumowanie
 2. 2. Podstawy Gita

  1. 2.1 Pierwsze repozytorium Gita
  2. 2.2 Rejestrowanie zmian w repozytorium
  3. 2.3 Podgląd historii rewizji
  4. 2.4 Cofanie zmian
  5. 2.5 Praca ze zdalnym repozytorium
  6. 2.6 Tagowanie
  7. 2.7 Aliasy
  8. 2.8 Podsumowanie
 3. 3. Gałęzie Gita

  1. 3.1 Czym jest gałąź
  2. 3.2 Podstawy rozgałęziania i scalania
  3. 3.3 Zarządzanie gałęziami
  4. 3.4 Sposoby pracy z gałęziami
  5. 3.5 Gałęzie zdalne
  6. 3.6 Zmiana bazy
  7. 3.7 Podsumowanie
 4. 4. Git na serwerze

  1. 4.1 Protokoły
  2. 4.2 Uruchomienie Git na serwerze
  3. 4.3 Generowanie Twojego publicznego klucza SSH
  4. 4.4 Konfigurowanie serwera
  5. 4.5 Git Daemon
  6. 4.6 Smart HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Inne opcje hostowania przez podmioty zewnętrzne
  10. 4.10 Podsumowanie
 5. 5. Rozproszony Git

  1. 5.1 Rozproszone przepływy pracy
  2. 5.2 Wgrywanie zmian do projektu
  3. 5.3 Utrzymywanie projektu
  4. 5.4 Podsumowanie
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Account Setup and Configuration
  2. 6.2 Contributing to a Project
  3. 6.3 Maintaining a Project
  4. 6.4 Managing an organization
  5. 6.5 Scripting GitHub
  6. 6.6 Summary
 7. 7. Narzędzia Gita

  1. 7.1 Wskazywanie rewizji
  2. 7.2 Interaktywne używanie przechowali
  3. 7.3 Schowek i czyszczenie
  4. 7.4 Signing Your Work
  5. 7.5 Searching
  6. 7.6 Przepisywanie historii
  7. 7.7 Reset Demystified
  8. 7.8 Advanced Merging
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Debugowanie z Gitem
  11. 7.11 Moduły zależne
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Replace
  14. 7.14 Credential Storage
  15. 7.15 Podsumowanie
 8. 8. Dostosowywanie Gita

  1. 8.1 Konfiguracja Gita
  2. 8.2 Git Attributes
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Summary
 9. 9. Git i inne systemy

  1. 9.1 Git jako klient
  2. 9.2 Migracja do Gita
  3. 9.3 Podsumowanie
 10. 10. Mechanizmy wewnętrzne w Git

  1. 10.1 Komendy typu plumbing i porcelain
  2. 10.2 Obiekty Gita
  3. 10.3 Referencje w Git
  4. 10.4 Spakowane pliki (packfiles)
  5. 10.5 Refspec
  6. 10.6 Protokoły transferu
  7. 10.7 Konserwacja i odzyskiwanie danych
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Podsumowanie
 11. A1. Appendix A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Graphical Interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Eclipse
  4. A1.4 Git in Bash
  5. A1.5 Git in Zsh
  6. A1.6 Git in Powershell
  7. A1.7 Summary
 12. A2. Appendix B: Embedding Git in your Applications

  1. A2.1 Command-line Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
 13. A3. Appendix C: Git Commands

  1. A3.1 Setup and Config
  2. A3.2 Getting and Creating Projects
  3. A3.3 Basic Snapshotting
  4. A3.4 Branching and Merging
  5. A3.5 Sharing and Updating Projects
  6. A3.6 Inspection and Comparison
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Plumbing Commands
scroll-to-top