Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Pričetek

  1. 1.1 O nadzoru različic
  2. 1.2 Kratka zgodovina Gita
  3. 1.3 Kaj je Git?
  4. 1.4 Ukazna vrstica
  5. 1.5 Git namestitev
  6. 1.6 Prva namestitev Gita
  7. 1.7 Pridobivanje pomoči
  8. 1.8 Povzetek
 2. 2. Osnove Git

  1. 2.1 Pridobivanje repozitorija Git
  2. 2.2 Snemanje sprememb v repozitorij
  3. 2.3 Pregled zgodovine potrditev
  4. 2.4 Razveljavljanje stvari
  5. 2.5 Delo z daljavami
  6. 2.6 Označevanje
  7. 2.7 Aliasi Git
  8. 2.8 Povzetek
 3. 3. Veje Git

  1. 3.1 Veje na kratko
  2. 3.2 Osnove vej in združevanja
  3. 3.3 Upravljanje vej
  4. 3.4 Poteki dela z vejami
  5. 3.5 Oddaljene veje
  6. 3.6 Ponovno baziranje
  7. 3.7 Povzetek
 4. 4. Git na strežniku

  1. 4.1 Protokoli
  2. 4.2 Pridobitev Gita na strežniku
  3. 4.3 Generiranje vaših javnih ključev SSH
  4. 4.4 Nastavitev strežnika
  5. 4.5 Prikriti proces Git
  6. 4.6 Pametni HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Možnosti gostovanja pri tretjih strankah
  10. 4.10 Povzetek
 5. 5. Porazdeljeni Git

  1. 5.1 Porazdeljeni poteki dela
  2. 5.2 Prispevanje projektu
  3. 5.3 Vzdrževanje projekta
  4. 5.4 Povzetek
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Namestitev in konfiguracija računa
  2. 6.2 Prispevanje projektu
  3. 6.3 Vzdrževanje projekta
  4. 6.4 Upravljanje organizacije
  5. 6.5 Skriptni GitHub
  6. 6.6 Povzetek
 7. 7. Orodja Git

  1. 7.1 Revision Selection
  2. 7.2 Interactive Staging
  3. 7.3 Stashing and Cleaning
  4. 7.4 Signing Your Work
  5. 7.5 Searching
  6. 7.6 Rewriting History
  7. 7.7 Reset Demystified
  8. 7.8 Advanced Merging
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Debugging with Git
  11. 7.11 Submodules
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Replace
  14. 7.14 Credential Storage
  15. 7.15 Povzetek
 8. 8. Prilagoditev Gita

  1. 8.1 Git Configuration
  2. 8.2 Git Attributes
  3. 8.3 Kljuke Git
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Povzetek
 9. 9. Git in ostali sistemi

  1. 9.1 Git kot klient
  2. 9.2 Migracija na Git
  3. 9.3 Povzetek
 10. 10. Notranjost Gita

  1. 10.1 Napeljava in keramika
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 Refspec
  6. 10.6 Transfer Protocols
  7. 10.7 Maintenance and Data Recovery
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Povzetek
 11. A1. Dodatek A: Git v drugih okoljih

  1. A1.1 Grafični vmesniki
  2. A1.2 Git v programu Visual Studio
  3. A1.3 Git v Visual Studio Code
  4. A1.4 Git v IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine
  5. A1.5 Git v Sublime Text
  6. A1.6 Git v Bashu
  7. A1.7 Git v Zsh
  8. A1.8 Git v Powershellu
  9. A1.9 Povzetek
 12. A2. Dodatek B: Vdelava Gita v vašo aplikacijo

  1. A2.1 Git v ukazni vrstici
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Dodatek C: Ukazi Git

  1. A3.1 Nastavitev in konfiguracija
  2. A3.2 Pridobivanje in ustvarjanje projektov
  3. A3.3 Osnove posnetkov
  4. A3.4 Veje in združevanje
  5. A3.5 Deljenje in posodabljanje projektov
  6. A3.6 Pregled in primerjava
  7. A3.7 Razhroščevanje
  8. A3.8 Popravljanje
  9. A3.9 E-pošta
  10. A3.10 Zunanji sistemi
  11. A3.11 Administracija
  12. A3.12 Orodja za sisteme napeljave
scroll-to-top