Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Dodatek A: Git v drugih okoljih - Git v Visual Studio Code

Git v Visual Studio Code

Visual Studio Code ima vgrajeno podporo za Git. Zahtevana je namestitev Git različice 2.0.0 (ali novejše).

Glavne funkcije so:

  • Na robu lahko vidite razliko v datoteki, ki jo urejate.

  • Git Status Bar (spodaj levo) prikazuje trenutno vejo, kazalnike nečistosti, vhodne in izhodne potrditve.

  • Najpogostejše operacije Git lahko izvajate neposredno iz urejevalnika:

    • Inicializacija repozitorija.

    • Kloniranje repozitorija.

    • Ustvarjanje vej in oznak.

    • Spremembe daste v področje priprave in potrdite.

    • Potisnete/povlečete/sinhronizirate z oddaljeno vejo.

    • Reševanje konfliktov med različicami.

    • Prikazovanje razlik.

  • Z razširitvijo lahko tudi obvladujete zahtevke potegov GitHub: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github.

Uradna dokumentacija je na voljo tukaj: https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/overview.

scroll-to-top