Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.9 Dodatek A: Git v drugih okoljih - Povzetek

Povzetek

Naučili ste se, kako izkoristiti zmogljivost Gita znotraj orodij, ki jih uporabljate med svojim vsakodnevnim delom, in tudi kako dostopati do repozitorijev Git iz vaših lastnih programov.

scroll-to-top