Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.3 Git i ostali sistemi - Rezime

Rezime

Trebalo bi da sada možete komotno da korisite Git kao klijent za druge sisteme za kontrolu verzije, ili da uvezete skoro svaki postojeći repozitorijum u Git a da ne izgubite podatke. U sledećem poglavlju ćemo pogledati neke sirovine od kojih je Git izgrađen kako biste mogli da baratate svakim bitom u Gitu, ako do potrebe za tim dođe.