Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.8 Git on the Server - Opcije za hostovanje koje nude treća lica

Opcije za hostovanje koje nude treća lica

Ako ne želite da prolazite kroz sav posao što se postavljanja sopstvenog Git servera tiče, imate nekoliko opcija za hostovanje svojih Git projekata na eksternim hosting sajtovima namenjenim za to. Ovakav pristup ima mnoge prednosti: hosting sajt se obično lako namešta i lako je početi nove projekte na njima, i nema muke oko održavanja servera. Čak i ako postavite sopstveni server interno, možda ćete i pored toga želeti da koristite javni hosting sajt za kod otvorenog izvora — zajednica će vas tako lakše naći i pomoći vam.

Ovih dana postoji veliki broj opcija za hostovanje koje možete da izaberete, od kojih svaka ima svoje prednosti i mane. Da pogledate aktuelnu listu, pogledajte GitHosting stranicu na glavnoj Git viki na https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitHosting.

Korišćenje GitHub-a ćemo detaljnije preći u GitHub, jer je to najveći Git host koji postoji i možda ćete svakako morati da interagujete sa projektima koji su hostovani tamo, ali postoji još na desetine opcija koje možete da izaberete u slučaju da ne želite da podešavate sopstveni Git server.