Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 Grananje u Gitu - Rezime

Rezime

Pokrili smo osnove grananja i spajanja u Gitu. Sada bi trebalo da vam je kreiranje i skakanje na nove grane, kao i prelasci na postojeću granu ili spajanje lokalnih grana prirodno. Treba da možete i da delite svoje grane tako što ćete ih gurnuti na deljivi server, da radite sa ostalima na deljivim granama i da rebazirate grane pre nego što budu bile podeljene. Sada ćemo pokriti šta sve morate da znate da biste imaju svoj lični server na kome ćete hostovati repozitorijum.