Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.8 Osnove Gita - Rezime

Rezime

Sada možete da uradite sve osnovne lokalne Git operacije — znate kako da napravite ili klonirate repozitorijum, da pravite izmene, stejdžujete i komitujete te izmene, i da gledate istoriju svih promena kroz koje je prošao repozitorijum. Sada ćemo preći najbolju stvar u vezi s Gitom: model grananja.