Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.2 Početak - Kratka istorija Gita

Kratka istorija Gita

Kao i mnogi dobre stvari u životu, Git je počeo sa malo kreativnog uništenja i plahovite polemike.

Linuks jezgro je prilično širok softverski projekat otvorenog koda. Tokom većine vremena održavanja Linuksovog jezgra (1991-2002), promene u softveru slate su unaokolo kao zakrpe i arhivirani fajlovi. Godine 2002, projekat Linuks jezgra počeo je da koristi vlasnički DVCS koji se zvao BitKeeper.

Godine 2005, odnos između zajednice koja je radila na Linuks jezgru i komercijalne kompanije koja je razvijala BitKeeper se raspao, i besplatan status alata bio je ukinut. Ovo je primoralo Linuksovu zajednicu programera (i posebno Linusa Torvaldsa, osnivača Linuksa) da osmisle svoj sopstveni alat oslanjajući se na neke lekcije koje su naučili dok su koristili BitKeeper. Neki od ciljeva koje je imao novi sistem bili su sledeći:

  • brzina,

  • jednostavan dizajn,

  • snažna podrška za nelinearni razvitak (na hiljade paralelnih grana),

  • potpuna distribucija,

  • mogućnost da efiksno rukuje velikim projektima kao što je Linuks jezgro (brzina i veličina podataka).

Od njegovog nastanka 2005, Git je evoluirao i sazreo u alat koji je bio jednostavan za upotrebu, ali je zadržao ove kvalitete. Neverovatno je brz, veoma je efikasan sa velikim projektima, i ima odličan sistem grananja za nelinearno razviće programa. (Vidi Grananje u Gitu.)