Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.6 Početak - Podešavanja za prvi put

Podešavanja za prvi put

Sada kada imate instaliran Git na sistemu, treba da uradite nekoliko stvari da prilagodite sebi svoje Git okruženje. Ove stvari treba uraditi samo jednom na svakom računaru; zadržavaju se između apgrejdova. Možete ih promeniti bilo kada ponovnim pokretanjem komandi.

Git dolazi sa alatom koji se zove git config koji vam omogućuje da pribavljate i postavljate konfiguracione promenljive koje kontrolišu sve aspekte Gitovog izgleda i rada. Ove promenljive mogu se nalaziti na tri različita mesta:

  1. /etc/gitconfig fajl: Sadrži vrednosti za svakog korisnika na sistemu i sve njihove repozitorijume. Ako prosledite opciju --system komandi git config, vrši se čitanje i upis u ovaj fajl.

  2. ~/.gitconfig ili ~.config/git/config fajl: Specifično za korisnika. Možete da primorate Git da piše i čita iz ovog fajla tako što prosledite --global opciju.

  3. config fajl u Git direktorijumu (odnosno .git/config) koji god repozitorijum da trenutno koristite: Specifično za taj repozitorijum.

Svaki nivo preklapa vrednosti iz prethodnog nivoa, na primer vrednosti u .git/config određuju one u /etc/gitconfig.

Na Vindouzovim sistemima, Git traži .gitconfig fajl u $HOME direktorijumu (za većinu ljudi je to C:\Users\$USER). Takođe traži /etc/config, mada je to relativno MSys korenu, što je gdegod odlučite da instalirate Git na Vindouz sistemu kada pokrenete instalaciju. Međutim, ako koristite 2.x ili kasniju verziju Gita za Vindouz, putanja je C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Git\config na Vindouz XP-u i C:\ProgramData\Git\config na Vindouz Visti i novijim verzijama. Ovaj konfiguracioni fajl se može promeniti samo pokretanjem git config -f <fajl> uz administratorske privilegije.

Vaš identitet

Prva stvar koju treba da uradite kada instalirate Git je da podesite korisničko ime i mejl adresu. Ovo je važno jer svaki Git komit koristi ove podatke, i nepromenljivo se urezuje u komitove koje kreirate:

$ git config --global user.name "Petar Petrovic"
$ git config --global user.email petarpetrovic@primer.com

Opet, ovo treba da uradite samo jednom ako prosledite --global opciju, jer će onda Git uvek koristiti te podatke za sve što radi na tom sistemu. Ako želite da preklopite ovo drugim imenom ili mejl adresom za specifične projekte, možete da pokrenete komandu bez --global opcije kada se nalazite u tom projektu.

Mnogi GUI alati će vam pomoći da uradite ovo kada ih prvi put pokrenete.

Vaš editor

Sada kada je vaš identitet podešen, možete da konfigurišete podrazumevani editor teksta koji će se koristiti kada Git od vas zahteva da ukucate poruku. Ako nije konfigurisan, Git koristi podrazumevani editor vašeg sistema, što je najčešće Vim. Ako želite da koristite drugi editor teksta, kao što je Emacs, možete uraditi sledeće:

$ git config --global core.editor emacs

Na Vindouz sistemu, ukoliko želite da koristite drugi editor, to možete uraditi na sledeći način.

Na x86 sistemu:

$ git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -nosession"

Na x64 sistemu:

$ git config --global core.editor "'C:/Program Files (x86)/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -nosession"
Note

Vim i Emacs su popularni editori teksta koji se često koriste na sistemima zasnovanim na Juniksu kao što su Linuks i Mek. Ako niste upoznati sa nijednim od njih ili koristite Vindouz sistem, možda treba da potražite instrukcije za podešavanje vašeg omiljenog editora teksta za Git.

Warning

Ako ne podesite editor na ovaj način i ne znate šta su Vim ili Emacs, verovatno ćete se veoma zbuniti kada se pokrenu. Na primer, možete slučajno obustaviti izvršenje Git naredbe pre vremena u pokušaju da izmenite ili sačuvate fajl u ovim editorima.

Provera podešavanja

Ako želite da proverite podešavanja, možete da koristite git config --list komandu da izlistate sva podešavanja koja Git može da nađe u tom trenutku:

$ git config --list
user.name=Petar Petrovic
user.email=petarpetrovic@example.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Možda neke stavke vidite više od jednog puta jer Git čita iste stavke iz različitih fajlove (na primer, /etc/gitconfig i ~/.gitconfig). U ovom slučaju, Git koristi poslednju vrednost za svaki jedinstven ključ koji vidi.

Možete da proverite i šta Git misli da je vrednost tačno određenog ključa pomoću git config <ključ> na sledeći način:

$ git config user.name
Petar Petrovic