Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Başlangıç - Yardım Almak

Yardım Almak

Git kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, herhangi bir Git komutunun yardım kılavuzu sayfasına (manpage) iki değişik biçimde erişebilirsiniz:

$ git help <komut>
$ man git-<komut>

Örneğin, git config komutu için kılavuzu sayfasına erişmek için şu komutu çalıştırabilirsiniz:

$ git help config

Bu komutlar kullanışlıdır; çünkü bunlara çevrimdışıyken bile herzaman erişebilirsiniz. Eğer kılavuz sayfaları ve bu kitap yeterli olmazsa ve kişisel yardıma ihtiyaç duyacak olursanız, Freenode IRC sunucusundaki (irc.freenode.net) #git ya da #github kanallarına bağlanmayı deneyebilirsiniz. Bu kanallar, Git hakkında derin bilgiye sahip ve yardım etmeye istekli yüzlerce kişi tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir.

Buna ek olarak, eğer tam teşekküllü bir kılavuz sayfasından ziyade, bir Git komutu hakkında hızlı bir tazelenmeye ihtiyacınız varsa, -h veya --help seçeneklerini kullanarak alacağınız “help” çıktısına göz atabilirsiniz:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod <(+/-)x>   override the executable bit of the listed files