Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.9 Вступ - Отримання допомоги

Отримання допомоги

Якщо вам коли-небудь знадобиться допомога при використанні Git, є два еквівалентних способи, щоб отримати допомогу на докладних сторінках довідника (manpage) для будь-якої команди Git:

$ git help <verb>
$ man git-<verb>

Наприклад, ви можете отримати допомогу у довіднику для команди git config, виконавши:

$ git help config

Ці команди гарні тим, що ви можете отримати доступ до них в будь-якому місці, навіть без доступу до мережі. Якщо сторінок довідника і цієї книги вам недостатньо, ви можете спробувати пошукати допомоги на #git або #github каналі на сервері IRC Freenode (irc.freenode.net). Ці канали постійно заповнені сотнями людей, які дуже добре інформовані про Git і готові допомогти.

Крім того, якщо вам не потрібен вичерпний довідник, а треба лише трохи освіжити памʼять щодо доступних опцій команди git, ви можете отримати стислішу версію за допомогою опцій -h чи --help, наприклад:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod <(+/-)x>   override the executable bit of the listed files
scroll-to-top