Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.1 Приложение C: Git команди - Настройки и конфигурация

В книгата представихме много Git команди и се опитвахме това да бъде възможно най-информативно като постепенно добавяхме нови такива. Обаче, това ни оставя с примери разпръснати из цялото съдържание.

В това приложение ще преминем накратко през всички изброени дотук Git команди и ще се постараем да ги групираме, доколкото е възможно, според предназначението им. Ще говорим за това какво е общото предназначение на всяка команда и след това ще посочваме къде в книгата може да намерите примери с нея.

Настройки и конфигурация

Две от командите в Git се използват почти ежедневно, config и help.

git config

Git има начини за изпълнение по подразбиране на стотици операции. За много от тях, можете да инструктирате Git да прави по подразбиране нещата по малко по-различен начин. Това включва всичко, от това да кажете на Git какво е името ви до това да укажете специфични цветове в терминала или кой е редакторът ви, който предпочитате. Тази команда чете и пише в няколко различни файла, така че можете да задавате стойности глобално или за определени хранилища.

Командата git config се използва в почти всяка глава от книгата.

В Първоначална настройка на Git я ползвахме за задаване на име и имейл на потребителя, както и за указване на текстовия ни редактор — преди още да бяхме започнали да използваме Git.

В Псевдоними в Git показахме как бихте могли да я използвате за създаването на съкратени варианти на команди, които автоматично се разширяват до пълните еквиваленти, така че да не се налага да ги въвеждате изцяло всеки път.

В [_rebasing] използвахме командата за да направим --rebase опция по подразбиране при изпълнение на git pull.

В Credential Storage система я използвахме за определяне на default store за HTTP пароли.

В Попълване на ключови думи показахме как се създават smudge and clean филтри за съдържанието влизащо или излизащо от Git.

Почти всичко в Git конфигурации е посветено на тази команда.

git config core.editor команди

Съгласно конфигурационните инструкции в Вашият редактор, много редактори могат да се настроят както следва:

Таблица 4. Пълен списък на core.editor конфигурационните команди
Редактор Конфигурационна команда

Atom

git config --global core.editor "atom --wait"

BBEdit (Mac, with command line tools)

git config --global core.editor "bbedit -w"

Emacs

git config --global core.editor emacs

Gedit (Linux)

git config --global core.editor "gedit --wait --new-window"

Gvim (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Vim\vim72\gvim.exe' --nofork '%*'" (вижте забележката отдолу)

Kate (Linux)

git config --global core.editor "kate"

nano

git config --global core.editor "nano -w"

Notepad (Windows 64-bit)

git config core.editor notepad

Notepad++ (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Notepad\notepad.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin" (вижте забележката отдолу)

Scratch (Linux)

git config --global core.editor "scratch-text-editor"

Sublime Text (macOS)

git config --global core.editor "/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl --new-window --wait"

Sublime Text (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:\Program Files\Sublime Text 3\sublime_text.exe' -w" (вижте забележката отдолу)

TextEdit (macOS)

git config --global core.editor "open --wait-apps --new -e"

Textmate

git config --global core.editor "mate -w"

Textpad (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:/Program Files/TextPad 5/TextPad.exe' -m (вижте забележката отдолу)

UltraEdit (Windows 64-bit)

git config --global core.editor Uedit32

Vim

git config --global core.editor "vim --nofork"

Visual Studio Code

git config --global core.editor "code --wait"

VSCodium (Free/Libre Open Source Software Binaries of VSCode)

git config --global core.editor "codium --wait"

WordPad

git config --global core.editor '"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"'"

Xi

git config --global core.editor "xi --wait"

Забележка

Ако имате 32-битов редактор на 64-битов Windows, програмата ще бъде инсталирана в C:\Program Files (x86)\ вместо в C:\Program Files\.

git help

Командата git help се използва за показване на документацията на командите в Git. Ние правим кратък преглед тук, но ако искате пълния списък с всички възможни аргументи и флагове за коя да е команда, можете винаги да изпълните git help <command>.

Представихме git help в Помощна информация в Git и показахме как да я използвате за да намерите повече информация за git shell в [_setting_up_server].

scroll-to-top