Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.5 Appendix B: Proqramlara Git Daxil Etmək - Dulwich

Dulwich

Həm də təmiz bir Python Git tətbiqi var - Dulwich. Layihə https://www.dulwich.io/ altında aparılır Bu birbaşa çıxmağa çağırmayan, əksinə saf Python istifadə edən depoların (həm local, həm də remote) yerləşdirilməsi üçün bir interfeys təmin etmək məqsədi daşıyır. Performansı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran istəyə bağlı bir C extensions-na malikdir.

Dulwich git dizaynını izləyir və iki əsas API səviyyəsini ayırır: plumbing and porcelain.

Aşağıdakı API-nin sonuncu commit-i yerinə yetirmək mesajına daxil olmaq üçün istifadə edilməsinə dair bir nümunə:

from dulwich.repo import Repo
r = Repo('.')
r.head()
# '57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15'

c = r[r.head()]
c
# <Commit 015fc1267258458901a94d228e39f0a378370466>

c.message
# 'Add note about encoding.\n'

Yüksək səviyyəli porcelain API istifadə edərək commit jurnalını çap etmək üçün aşağıdakılardan istifadə etmək olar:

from dulwich import porcelain
porcelain.log('.', max_entries=1)

#commit: 57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15
#Author: Jelmer Vernooij <jelmer@jelmer.uk>
#Date:   Sat Apr 29 2017 23:57:34 +0000

Əlavə Oxu

scroll-to-top