Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.8 Appendix C: Git Əmrləri - Patching

Patching

Gitdəki bir neçə əmr, tətbiq etdikləri dəyişikliklər baxımından commit-lərin düşüncə konsepsiyası ətrafında mərkəzləşmişdir, sanki commit seriyası bir sıra patch-lardan ibarətdir.

Bu əmrlər branch-larınızı bu şəkildə idarə etməyə kömək edir.

git cherry-pick

git cherry-pick əmri, bir Git commit-ində tətbiq olunan dəyişikliyi götürmək və hazırda olduğunuz branch-da yeni bir commit olaraq yenidən tətbiq etməyə çalışmaq üçün istifadə olunur. Bu, bütün dəyişiklikləri alan branch-da birləşmək əvəzinə branch-dan bir-bir və ya iki commit götürmək üçün faydalı ola bilər.

Cherry picking Rebasing və Cherry-Picking İş Axınları bölməsində təsvir edilir.

git rebase

git rebase əmri əsasən avtomatlaşdırılmış bir cherry-pick-dir. Bir sıra vəzifələri müəyyənləşdirir və sonra cherry-picks ilə onları başqa yerdə eyni qaydada bir-bir seçir.

Rebasing Rebasing bölməsində təfərrüatlı şəkildə açıqlanmışdır.

Bunu --onto flag-nı da istifadə edərək tarixinizi Dəyişdirmək-da iki ayrı depoya ayırma nümunəsi zamanı praktikada istifadə edirik.

Rerere-də rebasing zamanı birləşmə konfliktinə rast gəlirik.

Bunu Birdən Çox Commit Mesajının Dəyişdirilməsi-da -i seçimi ilə interaktiv bir skript yazma rejimində də istifadə edirik.

git revert

git revert əmri əslində tərs bir git cherry-pick-dir. Hədəf etdiyiniz commit-dəki dəyişikliyin tam əksini tətbiq edən yeni bir commit yaradır, mahiyyətcə ləğv edir və ya geri qaytarır.

Birləşdirmə commit-ini ləğv etmək üçün bunu Commit-ləri Tərs Çevirmək-də istifadə edirik.

scroll-to-top