Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.11 Appendix C: Git Əmrləri - İdarəetmə

İdarəetmə

Bir Git deposunu idarə edirsinizsə və ya bir şeyi böyük bir şəkildə düzəltməlisinizsə, Git sizə kömək etmək üçün bir sıra inzibati əmrlər təqdim edir.

git gc

git gc əmri deponuzda “garbage collection” işlədir, verilənlər bazanızdakı lazımsız sənədləri silər və qalan faylları daha səmərəli formata yığar.

Bu əmr normal olaraq sizin üçün arxa planda işləyir, istəsəniz manual olaraq idarə edə bilərsiniz. Bunun bəzi nümunələrini Maintenance-də nəzərdən keçiririk.

git fsck

git fsck əmri daxili verilənlər bazasında problem və uyğunsuzluqlar olub olmadığını yoxlamaq üçün istifadə olunur.

Asılı obyektləri axtarmaq üçün bunu yalnız Data Recovery-də bir dəfə istifadə edirik.

git reflog

git reflog əmri, tarixlərin yenidən yazılması nəticəsində itirmiş ola biləcəyiniz commit-ləri tapmaq üçün işləyərkən bütün branch-larınızın rəhbərlərinin olduğu bir gündəliyə keçir.

Bu əmri əsasən RefLog Qısa Adları bölməsində əhatə edirik, burada normal istifadəni və git log çıxışı ilə eyni məlumatlara baxmaq üçün git log -g istifadə qaydalarını göstəririk.

Ayrıca Data Recovery-də belə bir itirilmiş branch-ı bərpa etmək üçün praktik bir nümunəsini incəliyəcəyik.

git filter-branch

git filter-branch əmri, bir faylın hər yerdə silinməsi və ya layihənin çıxarılması üçün bütün deponun bir tək bir alt qovluğa filtrləmək kimi müəyyən yüklənmə qaydalarına uyğun olaraq yenidən yazmaq üçün istifadə olunur.

Hər Commit-dən Bir Sənədin Silinməsi bölməsində əmri izah edirik və --commit-filter, --subdirectory-filter--tree-filter kimi bir neçə fərqli variantı araşdırırıq.

Git-p4TFS içərisində xaricdən gətirilən xarici depoları düzəltmək üçün istifadə edirik.

scroll-to-top