Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.7 Git’in Əsasları - Git Alias’lar

Git Alias’lar

Növbəti fəsilə keçmədən əvvəl Git təcrübənizi daha sadə, asan və daha yaxşı tanış edə biləcək bir xüsusiyyəti təqdim etmək istəyirik: alias’lar. Aydınlıq gətirmək üçün deməliyik ki, biz bunu kitabın başqa yerlərindən istifadə etməyəcəyik, ancaq hər hansı bir müntəzəmliklə Git istifadə etməyə davam etsəniz, aliases bu barədə bilməli olduğunuz bir şeydir.

Əgər Git əmrinizi qismən yazsanız, o avtomatik olaraq tamamlanmayacaqdır. Git əmrlərinin hər birinin e*-ntire mətnini yazmaq istəmirsinizsə, asanlıqla git config istifadə edərək hər komanda üçün bir alias qura bilərsiniz. (git commands, config Burada qurmaq istəyəcəyiniz bir neçə nümunə:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Bu o deməkdir ki, məsələn, git commit yazmaq əvəzinə sadəcə git ci yazmaq lazım olacaq. Əgər Git istifadə etməyə davam etsəniz, digər komandalardan da tez-tez istifadə edəcəksiniz; yeni alias’lar yaratmaqdan çəkinməyin.

Bu texnika mövcud olduğunu düşündüyünüz əmrləri yaratmaqda da çox faydalı ola bilər. Məsələn, faylı pozmaqla qarşılaşdığınız məqsədəuyğun problemi düzəltmək üçün Git-ə öz qeyri-sabit alias’nızı əlavə edə bilərsiniz:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Bu, aşağıdakı iki əmri ekvivalent edir:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

Burada bir az daha aydın görünür. Aşağıakı kimi last əmrini əlavə etmək də adi haldır:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Siz bu yolla sonuncu əməliyyatı rahatlıqla görə bilərsiniz:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    Test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Gördüyünüz kimi, Git sadəcə yeni əmr alias’la əvəz olunur. Bununla birlikdə, siz Git alt əmri deyil, xarici bir əmr işlətmək istəyə bilərsiniz. Bu vəziyyətdə əmrini ! işarəsi ilə başlamalısınız. Git anbarı ilə işləyəndə öz alətlərinizi yazsanız bu daha faydalı olacaqdır. gitk əmrini işə salmaq üçün git visual-ı digər adı ilə nümayiş etdirə bilərik:

$ git config --global alias.visual '!gitk'
scroll-to-top