Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.7 Osnove Git - Aliasi Git

Aliasi Git

Preden gremo na naslednje poglavje, želimo predstaviti lastnost, ki lahko naredi vašo izkušnjo Git enostavnejšo, lažjo in bolj poznano: aliasi. Zaradi jasnosti se ne bomo več sklicevali nanje kasneje v knjigi, vendar bi verjetno morali vedeti, kako jih uporabljati, če boste Git redno uporabljali.

Git ne sklepa avtomatsko na podlagi vašega ukaza, če ga vpišete le delno. Če ne želite vpisovati celotnega besedila vsakega ukaza Git, lahko enostavno nastavite alias za vsak ukaz z uporabo git config. Tu je nekaj primerov, ki jih morda želite nastaviti:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

To pomeni, da na primer, namesto da vpisujete git commit, lahko vpišete zgolj git ci. Ko nadaljujete uporabo Gita, boste verjetno pogosto uporabljali tudi ostale ukaze; ne odlašajte z izdelavo novih aliasov.

Ta tehnika je lahko zelo uporabna pri izdelavi ukazov, za katere menite, da bi morali obstajati. Na primer, da popravite problem uporabnosti, na katerega ste naleteli z vračanjem datoteke iz področja priprave, lahko Gitu dodate svoj alias, da vrnete datoteke iz področja priprave:

$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

To naredi sledeča ukaza enakovredna temu:

$ git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

To je videti bolj jasno. Pogosto se doda tudi ukaz last na naslednji način:

$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'

Na ta način lahko enostavneje pogledate zadnjo potrditev:

$ git last
commit 66938dae3329c7aebe598c2246a8e6af90d04646
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>
Date:   Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800

    Test for current head

    Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>

Kot lahko vidite, Git enostavno zamenja novi ukaz s čimer koli, za kar mu zanj nastavite alias. Vendar morda boste želeli pognati zunanji ukaz namesto podukaza Git. V tem primeru začnete ukaz z znakom !. To je uporabno, če pišete svoja lastna orodja, ki delajo z repozitorijem Git. Demonstriramo lahko dodajanje aliasa git visual, ki požene gitk:

$ git config --global alias.visual '!gitk'
scroll-to-top