Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.4 Prilagoditev Gita - Primer pravilnika, ki ga uveljavlja Git

Primer pravilnika, ki ga uveljavlja Git

V tem razdelku boste uporabili to, kar ste se naučili, da vzpostavite potek dela Git, ki preveri določen format sporočila potrditve in dovoljuje samo določenim uporabnikom spreminjanje določenih poddirektorijev v projektu. Zgradili boste skripte za odjemalce, ki pomagajo razvijalcem vedeti, ali bo njihov potisk zavrnjen, in strežniške skripte, ki dejansko izvajajo pravilnike.

Skripti, ki jih bomo prikazali, so napisani v Rubyju; deloma zaradi naše intelektualne vztrajnosti, vendar tudi zato, ker je Ruby enostaven za branje, tudi če ga ne morete nujno pisati. Vendar pa bo deloval kateri koli jezik — vsi primeri skriptov kljuk, ki jih distribuira Git, so v Perlu ali Bashu, zato lahko s pogledom na vzorce vidite tudi veliko primerov kljuk v teh jezikih.

Kljuke strežniške strani

Vsa strežniška dela bodo šla v datoteko update v vašem imeniku hooks. Kljuka update se zažene enkrat za vsako potiskano vejo in sprejme tri argumente:

 • Ime referenčne točke, ki se potiska

 • Stara revizija, kjer je bila ta veja

 • Nova revizija, ki se potiska

Če se potisk izvaja prek SSH, imate tudi dostop do uporabnika, ki izvaja potisk. Če ste dovolili vsakomur, da se poveže z enim samim uporabnikom (kot je »git«) prek overjanja z javnim ključem, boste morda morali temu uporabniku dodeliti ovojnico lupine, ki glede na javni ključ določi, kateri uporabnik se povezuje, in ustrezno nastavi okoljsko spremenljivko. Tukaj bomo predpostavili, da se povezujoči uporabnik nahaja v okoljski spremenljivki $USER, zato vaš skript update začne z zbiranjem vseh potrebnih informacij:

#!/usr/bin/env ruby

$refname = ARGV[0]
$oldrev = ARGV[1]
$newrev = ARGV[2]
$user  = ENV['USER']

puts "Enforcing Policies..."
puts "(#{$refname}) (#{$oldrev[0,6]}) (#{$newrev[0,6]})"

Da, to so globalne spremenljivke. Ne sodite — enostavneje je demonstrirati na tak način.

Uveljavljanje določene oblike sporočila potrditve

Vaš prvi izziv je, da vsako potrditev prisilite k upoštevanju določenega formata sporočila. Samo da imate cilj, predpostavite, da mora vsako sporočilo vsebovati niz, ki je videti kot »ref: 1234«, ker želite, da se vsaka potrditev poveže z delovnim elementom v vašem sistemu za sledenje nalogam. Za vsako potrditev, ki jo potiskate navzgor, morate preveriti, ali je ta niz v sporočilu potrditve in ali ta niz manjka pri kateri koli potrditvi, izstopite z neničelno vrednostjo, da se potisk zavrne.

Seznam vrednosti SHA-1 vseh potrditev, ki se potiskajo, lahko dobite tako, da vzamete vrednosti $newrev in $oldrev ter jih predate Gitovi ukazni vrstici, imenovani git rev-list. To je v bistvu ukaz git log, vendar privzeto izpiše samo vrednosti SHA-1 in nobenih drugih informacij. Zato lahko za pridobitev seznama vseh SHA-1 potrditev, ki so bile uvedene med dvema SHA-1 potrditvama, zaženete nekaj takega:

$ git rev-list 538c33..d14fc7
d14fc7c847ab946ec39590d87783c69b031bdfb7
9f585da4401b0a3999e84113824d15245c13f0be
234071a1be950e2a8d078e6141f5cd20c1e61ad3
dfa04c9ef3d5197182f13fb5b9b1fb7717d2222a
17716ec0f1ff5c77eff40b7fe912f9f6cfd0e475

Izpišete lahko te izhode, greste z zanko skozi vsako od teh SHA-1 potrditev, pridobite sporočilo in ga preizkusite proti regularnemu izrazu, ki išče vzorec.

Ugotoviti morate, kako priti do sporočila potrditve od vsake od teh potrditev za testiranje. Za pridobitev surovega podatka o potrditvi lahko uporabite še en ukaz napeljave imenovan git cat-file. Vsa ta orodja za ukazno vrstico bomo podrobno predstavili v Notranjost Gita; vendar pa vam tu prikazujemo, kaj vam da ta ukaz:

$ git cat-file commit ca82a6
tree cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

Change the version number

Preprost način, kako priti do sporočila potrditve, ko imate njeno vrednost SHA-1, je iti do prve prazne vrstice in vzeti vse, kar sledi zanjo. To lahko storite s pomočjo ukaza sed na sistemih Unix:

$ git cat-file commit ca82a6 | sed '1,/^$/d'
Change the version number

Uporabite lahko to besedilo, da dobite sporočilo potrditve za vsako potrditev, ki se jo poskuša potisniti, in izstopite, če vidite karkoli, kar se ne ujema. Za izhod iz skripta in zavrnitev potiska, izstopite z neničelno vrednostjo. Celotna metoda je videti tako:

$regex = /\[ref: (\d+)\]/

# enforced custom commit message format
def check_message_format
 missed_revs = `git rev-list #{$oldrev}..#{$newrev}`.split("\n")
 missed_revs.each do |rev|
  message = `git cat-file commit #{rev} | sed '1,/^$/d'`
  if !$regex.match(message)
   puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
   exit 1
  end
 end
end
check_message_format

Če to vstavite v svoj skript update, bo zavrnilo posodobitve, ki vsebujejo potrditve z neustreznimi sporočili.

Uveljavljanje sistema ACL, ki temelji na uporabniku

Recimo, da želite dodati mehanizem, ki uporablja seznam za kontrolo dostopa (ACL), ki določa, kateri uporabniki smejo izvajati spremembe v katerem delu vaših projektov. Nekateri imajo polni dostop, drugi pa lahko spreminjajo le določene poddirektorije ali specifične datoteke. Da bi to izvajali, boste pravila zapisali v datoteko, ki se imenuje acl in se nahaja v vašem golem repozitoriju Git na strežniku. Posodobitvena kljuka si bo ogledala ta pravila, videla, katere datoteke se uvajajo za vse potrditve, ki se potiskajo, in ugotovila, ali ima uporabnik, ki izvaja potiskanje, dostop do posodabljanja vseh teh datotek.

Prva stvar, ki jo boste storili, je, da boste napisali svoj ACL. Tukaj boste uporabili format, zelo podoben mehanizmu ACL za CVS: uporablja serijo vrstic, kjer je prvo polje avail ali unavail, naslednje polje je seznam uporabnikov, ločenih z vejico, ki se uporabljajo za pravilo, in zadnje polje je pot, za katero se uporablja pravilo (prazno pomeni odprti dostop). Vsa ta polja so ločena z znakom navpičnica (|).

V tem primeru imate nekaj skrbnikov, nekaj piscev dokumentacije z dostopom do direktorija doc, enega razvijalca, ki ima dostop samo do direktorijev lib in tests, vaša datoteka ACL pa je videti tako:

avail|nickh,pjhyett,defunkt,tpw
avail|usinclair,cdickens,ebronte|doc
avail|schacon|lib
avail|schacon|tests

Začnete tako, da preberete te podatke v strukturo, ki jo lahko uporabljate. V tem primeru boste zaradi preprostosti primera izvajali samo navodila avail. Tukaj je metoda, ki vam da asociativno tabelo, kjer je ključ ime uporabnika, vrednost pa je tabela poti, do katerih ima uporabnik dostop za pisanje:

def get_acl_access_data(acl_file)
 # read in ACL data
 acl_file = File.read(acl_file).split("\n").reject { |line| line == '' }
 access = {}
 acl_file.each do |line|
  avail, users, path = line.split('|')
  next unless avail == 'avail'
  users.split(',').each do |user|
   access[user] ||= []
   access[user] << path
  end
 end
 access
end

Pri datoteki ACL, ki ste si jo ogledali prej, ta metoda get_acl_access_data vrne podatkovno strukturo, ki je videti takole:

{"defunkt"=>[nil],
 "tpw"=>[nil],
 "nickh"=>[nil],
 "pjhyett"=>[nil],
 "schacon"=>["lib", "tests"],
 "cdickens"=>["doc"],
 "usinclair"=>["doc"],
 "ebronte"=>["doc"]}

Zdaj, ko imate dovoljenja razčiščena, morate ugotoviti, katere poti so bile spremenjene v potrditvah, ki se poskušajo potisniti, da se prepričate, da ima uporabnik, ki potiska, dostop do vseh njih.

Precej enostavno lahko vidite, katere datoteke so bile spremenjene v posamezni potrditvi z možnostjo --name-only ukaza git log (ki je omenjen na kratko v Osnove Git):

$ git log -1 --name-only --pretty=format:'' 9f585d

README
lib/test.rb

Če uporabite strukturo ACL, ki jo vrne metoda get_acl_access_data in jo preverimo z navedenimi datotekami v vsaki od potrditev, lahko ugotovimo, ali ima uporabnik dovoljenje za potiskanje vseh svojih potrditev:

# only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('acl')

 # see if anyone is trying to push something they can't
 new_commits = `git rev-list #{$oldrev}..#{$newrev}`.split("\n")
 new_commits.each do |rev|
  files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{rev}`.split("\n")
  files_modified.each do |path|
   next if path.size == 0
   has_file_access = false
   access[$user].each do |access_path|
    if !access_path # user has access to everything
      || (path.start_with? access_path) # access to this path
     has_file_access = true
    end
   end
   if !has_file_access
    puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
    exit 1
   end
  end
 end
end

check_directory_perms

S pomočjo git rev-list dobite seznam novih potrditev, ki se potiskajo na vaš strežnik. Nato za vsako od teh potrditev ugotovite, katere datoteke so spremenjene, in preverite, ali ima uporabnik, ki potiska spremembe, dostop do vseh poti, ki so bile spremenjene.

Zdaj uporabniki ne morejo potiskati nobenih potrditev z napačno oblikovanimi sporočili ali s spremenjenimi datotekami izven njihovih določenih poti.

Testiranje

Če zaženete chmod u+x .git/hooks/update, kar je datoteka, v katero bi morali vstaviti vso to kodo, in nato poskusite potisniti potrditev s sporočilom, ki ne ustreza pravilom, boste dobili nekaj takega:

$ git push -f origin master
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 323 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (8338c5) (c5b616)
[POLICY] Your message is not formatted correctly
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master
To git@gitserver:project.git
 ! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'

Tu je nekaj zanimivih stvari. Najprej, vidite to, ko se kljuka začne poganjati.

Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (fb8c72) (c56860)

Pomnite, da ste to izpisali na začetku svoje skripte za posodobitev. Karkoli vaš skript izpiše v stdout, se prenese na odjemalca.

Naslednja stvar, ki jo boste opazili, je sporočilo o napaki.

[POLICY] Your message is not formatted correctly
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master

Prva vrstica je bila izpisana s strani vas, ostali dve pa sta sporočili Git, ki vam sporočata, da se je posodobitveni skript zaključil z neničelno vrednostjo, zaradi česar vaša sprememba ni bila sprejeta. Nazadnje imate to:

To git@gitserver:project.git
 ! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'

Videli boste sporočilo zavrnitve daljave za vsako referenco, ki jo je vaša kljuka zavrnila, in sporočilo vam pove, da je bilo zavrnjeno posebej zaradi neuspeha funkcije kljuke.

Če nekdo poskusi urediti datoteko, do katere nima dostopa, in nato potisne potrditev, ki to vsebuje, bo videl nekaj podobnega. Na primer, če avtor dokumentacije poskusi potisniti potrditev, ki spreminja nekaj v imeniku lib, bo videl naslednje:

[POLICY] You do not have access to push to lib/test.rb

Od tega trenutka naprej, dokler je skript update tam in je izvršljiv, vaš repozitorij ne bo nikoli imel sporočil potrditve, ki ne bi imela vašega vzorca in vaši uporabniki bodo v peskovniku.

Kljuke na strani odjemalca

Slaba stran tega pristopa je pritoževanje, ki se bo neizogibno pojavilo, ko bodo zavrnjeni poskusi uporabnikov, da potisnejo potrditev. Zavrnitev skrbno oblikovanega dela v zadnjem trenutku je lahko izjemno frustrirajoča in zmedena; in poleg tega bodo morali urediti svojo zgodovino, da jo popravijo, kar ni vedno enostavno.

Rešitev te dileme je zagotoviti nekaj kljuk na strani odjemalca, ki jih lahko uporabniki zaženejo, da jih obvestijo, ko delajo nekaj, kar bo strežnik verjetno zavrnil. Tako lahko popravijo morebitne težave pred potrditvijo in preden te težave postanejo težje za popravek. Ker se kljuke ne prenašajo s klonom projekta, morate te skripte razdeliti na drug način in jih nato kopirati vašim uporabnikom v njihovo mapo .git/hooks ter jih narediti izvršljive. Te kljuke lahko razdelite znotraj projekta ali v ločenem projektu, vendar Git jih ne bo samodejno nastavil.

Začeti morate tako, da preverite sporočilo potrditve takoj, preden se posname vsaka potrditev, tako da veste, da strežnik ne bo zavrnil vaših sprememb zaradi slabo oblikovanih sporočil potrditev. Za to lahko dodate kljuko commit-msg. Če ima kljuka funkcijo, da bere sporočilo iz datoteke, ki se poda kot prvi argument, in ga primerja z vzorcem, lahko prisilite Git, da prekine potrditev, če se prileganja ne najdejo:

#!/usr/bin/env ruby
message_file = ARGV[0]
message = File.read(message_file)

$regex = /\[ref: (\d+)\]/

if !$regex.match(message)
 puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
 exit 1
end

Če je ta skript v .git/hooks/commit-msg in je izvršljiv ter potem naredite potrditev z besedilom, ki ni pravilno oblikovano, boste videli to:

$ git commit -am 'Test'
[POLICY] Your message is not formatted correctly

Nobena potrditev ni bila dokončana na tej instanci. Vendar, če vaše sporočilo vsebuje ustrezen vzorec, vam bo Git dovolil potrditi:

$ git commit -am 'Test [ref: 132]'
[master e05c914] Test [ref: 132]
 1 file changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Naslednji korak je, da se prepričate, da ne spreminjate datotek, ki so zunaj obsega ACL. Če v mapi .git vašega projekta obstaja kopija datoteke ACL, ki ste jo uporabljali prej, potem vam bo naslednji skript pre-commit uveljavil te omejitve:

#!/usr/bin/env ruby

$user  = ENV['USER']

# [ insert acl_access_data method from above ]

# only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('.git/acl')

 files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`.split("\n")
 files_modified.each do |path|
  next if path.size == 0
  has_file_access = false
  access[$user].each do |access_path|
  if !access_path || (path.index(access_path) == 0)
   has_file_access = true
  end
  if !has_file_access
   puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
   exit 1
  end
 end
end

check_directory_perms

Tole je približno enak skript kot tisti na strežniku, vendar z dvema pomembnima razlikama. Prva je, da je datoteka ACL na drugem mestu, ker ta skript teče iz delovnega imenika, ne iz imenika .git. Pot do datoteke ACL morate spremeniti iz:

access = get_acl_access_data('acl')

na to:

access = get_acl_access_data('.git/acl')

Druga pomembna razlika je način, kako pridobite seznam datotek, ki so bile spremenjene. Ker metoda na strežniku gleda na dnevnik potrditev in ta potrditev še ni zabeležena, morate seznam datotek dobiti iz področja priprave. Namesto tega:

files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{ref}`

morate uporabiti:

files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`

Vendar to sta edini dve razliki — sicer skript deluje na enak način. Eno opozorilo je, da od vas pričakuje, da teče lokalno kot isti uporabnik kot tisti, ki potiska na oddaljeno napravo. Če je to drugače, morate ročno nastaviti spremenljivko $user.

Druga stvar, ki jo lahko storimo tukaj, je, da poskrbimo, da uporabnik ne potiska ne-fast-forward referenc. Za referenco, ki ni fast-forward, morate potrditve ponovno bazirati, ki ste jih že potisnili na strežnik, ali pa poskušate potisniti drugo lokalno vejo na isto oddaljeno vejo.

Predvidevamo, da je strežnik že nastavljen z receive.denyDeletes in receive.denyNonFastForwards za uveljavitev tega pravilnika, zato lahko poskušamo ujeti le nenamerna ponovna baziranja že potisnjenih potrditev.

Tu je primer skripta pre-rebase, ki preverja to. Dobimo seznam vseh potrditev, ki jih nameravate prepisati in preverimo, ali obstajajo v kateri od vaših oddaljenih referenc. Če vidi, da je ena od teh dosegljiva iz ene od vaših oddaljenih referenc, se ponovno baziranje prekine.

#!/usr/bin/env ruby

base_branch = ARGV[0]
if ARGV[1]
 topic_branch = ARGV[1]
else
 topic_branch = "HEAD"
end

target_shas = `git rev-list #{base_branch}..#{topic_branch}`.split("\n")
remote_refs = `git branch -r`.split("\n").map { |r| r.strip }

target_shas.each do |sha|
 remote_refs.each do |remote_ref|
  shas_pushed = `git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`
  if shas_pushed.split("\n").include?(sha)
   puts "[POLICY] Commit #{sha} has already been pushed to #{remote_ref}"
   exit 1
  end
 end
end

Ta skript uporablja sintakso, ki ni bila pokrita v Izbira revizije. Z naslednjim pogonom dobite seznam potrditev, ki ste jih že potisnili:

`git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`

Sintaksa SHA^@ se določa na vse nadrejene te potrditve. Iščete katerokoli potrditev, ki je dostopna iz zadnje potrditve na oddaljenem mestu in ki ni dostopna iz nobene nadrejene katerega koli SHA-1, ki ga poskušate potisniti gor — kar pomeni, da gre za hitro previjanje naprej (fast-forward).

Glavna slabost tega pristopa je, da lahko postane zelo počasen in je pogosto nepotreben — če ne poskušate siliti potiskanja z uporabo -f, vas bo strežnik opozoril in ne bo sprejel potiska. Vendar je to zanimiva vaja in v teoriji vam lahko pomaga se izogniti ponovnemu baziranju, ki ga kasneje morda morate popraviti.

scroll-to-top