Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Začetek - Pridobivanje pomoči

Pridobivanje pomoči

Če kadarkoli potrebujete pomoč med uporabo Gita, so na voljo trije enakovredni načini, da dobite izčrpno pomoč strani priročnika (manpage) za katerikoli ukaz Git:

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Na primer, dobite lahko pomoč manpage za ukaz git config, če poženete:

$ git help config

Ti ukazi so dobri, ker lahko do njih dostopate kjerkoli, celo brez povezave. Če stani priročnika in ta knjiga niso dovolj in potrebujete pomoč preko osebe, lahko poskusite #git, #github, ali #gitlab kanale na strežniku Libera Chat IRC, ki ga lahko najdete na https://libera.chat/. Ti kanali so pogosto napolnjeni s stotinami ljudi, ki veliko vedo o Gitu in so pogosto pripravljeni pomagati.

Poleg tega, če ne potrebujete obsežne pomoči v obliki man-strani, ampak samo potrebujete hitro osvežitev o možnostih za določen ukaz v Git, lahko zaprosite za bolj jedrnat izhod help z uporabo možnosti -h, kot na primer:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run        dry run
  -v, --verbose        be verbose

  -i, --interactive      interactive picking
  -p, --patch         select hunks interactively
  -e, --edit         edit current diff and apply
  -f, --force         allow adding otherwise ignored files
  -u, --update        update tracked files
  --renormalize        renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add     record only the fact that the path will be added later
  -A, --all          add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal      ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh          don't add, only refresh the index
  --ignore-errors       just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing      check if - even missing - files are ignored in dry run
  --sparse          allow updating entries outside of the sparse-checkout cone
  --chmod (+|-)x       override the executable bit of the listed files
  --pathspec-from-file <file> read pathspec from file
  --pathspec-file-nul     with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character
scroll-to-top